A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Almedalen 2017

Läs höjdpunkterna ur PRO:s Almedalen-program 2017

Christina Tallberg, ordförande PRO. Christina Tallberg, ordförande PRO.

De största pensionärsorganisationerna – med över 850 000 medlemmar – gör gemensam sak med News55 på Almedalsveckan 2017. Genom arenan Äldreforum ska frågor som särskilt berör den mest erfarna delen av befolkningen belysas och debatteras. Äldres sexliv, nollvisionen för fallolyckor och ett seminarium om pensionspengarna - hur länge håller systemet? Det är några av höjdpunkterna ur årets program i Almedalen. (OBS! Preliminärt program! Med reservation för eventuella ändringar)

Ola Billger och Erik Rosendahl.

När mattkanten är farligare än trafiken – nollvision för fallolyckor bland pensionärer.

Varje år skadas 70 000 människor så allvarligt i fallolyckor att de måste läggas in på sjukhus, majoriteten av dem är pensionärer. En betydande riskfaktor är felaktig läkemedelsanvändning. Det är hög tid för en säkrare läkemedelsbehandling och en nollvision för fallolyckor bland pensionärer!

Medverkande: 
Erik Rosendahl, professor, Umeå universitet, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Christina Rogestam, ordförande, SPF
Christina Tallberg, ordförande, PRO
Ola Billger, kommunikationschef, Socialstyrelsen
Doris Ahlgren, pensionär

När: Måndag 3/7, 13.00-14.00

Var? Almedalen, Äldreforum, Strandvägen 6, 621 55 Visby, Sverige 

Länk till Facebook-eventet

John Mellkvist och Claes Elfsberg.
Äldrefrågor på undantag

När man blir pensionär så betraktas man som en del av en enhetlig, homogen grupp. Oavsett yrkeserfarenhet, fysisk och psykisk status. Det är en bild som både forskare och debattörer i panelen vill förändra. PRO presenterar en rapport om äldrefrågorna som politikerna inte låtsas om.

Norstat presenterar även en färsk undersökning om attityder på arbetsmarknaden kring ålder.

Medverkande: 
John Mellkvist, Strategichef, Mindmakers
Claes Elfsberg, tv-profil
Ingemar Skoog, forskare, Göteborgs universitet.

När: Tisdag 4/7, 10.00-11.30

Var? Almedalen, Äldreforum, Strandvägen 6, 621 55 Visby, Sverige

Länk till Facebook-eventet

Åsa Regner, Anna Werkelin-Ahlin, Suzanne Larsdotter och Maria Bergström.

Bättre sex efter 65

Äldre idag är mer nöjda med sitt sexliv. Sex av tio kvinnor och sju av tio män över 70 år har en hög tillfredsställelse med sexualiteten och hälften av dagens 97-åringar en positiv attityd till sexualitet. Hur kan ännu fler äldre bli nöjda med sitt sexliv?

Att ha en lång livserfarenhet kan ge ett gott självförtroende och hög självkännedom. Att bli äldre innebär också att fler får erfarenhet av att förlora en partner och vill kanske träffa någon ny. Samtidigt får många äldre en ny hälsosituation. Kroppens funktioner förändras och många blir beroende av vård och omsorg för att klara sin vardag. Att kunna behålla den sexuella lusten, förmågan och aktiviteten innebär livskvalitet. Sexuellt välbefinnande främjar också hälsa och borde därmed vara prioriterat i folkhälsoarbetet. Hur kan vi verka för det? Vilka hinder och möjligheter finns det för att fler äldre ska känna trygghet i sin sexualitet och bli nöjda med sitt sexliv?

Medverkande:
Maria Bergström, Moderator, RFSU
Anna Werkelin Ahlin, Sakkunnig, PRO
Åsa Regnér, Äldre- och jämställdhetsminister, Regeringen
Suzanne Larsdotter, Sakkunnig och sexolog, RFSU
Peter Öberg, Professor, Högskolan i Gävle

När: Tisdag 4/7, 14.00-15.00

Var? Almedalen, Äldreforum, Strandvägen 6, 621 55 Visby, Sverige

Länk till Facebook-eventet


Vad händer med pensionspengarna? Finns det något kvar?

Hur länge håller systemet? En majoritet av arbetsmarknadens parter säger ja till en höjd pensionsålder. Det innebär att man kan gå i pension först vid 63 års ålder och har rätt att jobba till 69 års ålder. Men hur många kommer att ha råd att gå vid 63 om tio år?

Medverkande: 
Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten
Christina Tallberg, Ordf, PRO
Berit Bölander, Ordf, SKPF
Christina Rogestam, Ordf, SPF
Anders Palmgren, Moderator

När: Onsdag 5/7,10.00-11.00

Var? Almedalen, Äldreforum, Strandvägen 6, 621 55 Visby, Sverige

Länk till Facebook-eventet

Anders Tegnell och Christina Tallberg. 

Nationell vaccination för äldre – sparar liv och resurser

Sverige saknar ett nationellt vaccinationsprogram för äldre. Trots att det skulle hjälpa många äldre att fortsätta vara friska har regeringen inte agerat. En expert från Storbritanniens berättar om deras äldrevaccinationsprogram och vilka resultat som uppnåtts.

Medverkande: Pauline MacDonald, former National Programme Director, National Health Service
Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten
Christina Tallberg, förbundsordförande, PRO
Christina Rogestam, förbundsordförande, SPF Seniorerna

När: Onsdag 5/7, 12:00–13:00.

Var? Almedalen, Äldreforum, Strandvägen 6, 621 55 Visby, Sverige

Länk till Facebook-eventet


Dags för lagstiftning om Pensionärsråd?

I Finland, Norge och Danmark måste kommunerna införa äldreråd för att ge pensionärer inflytande i äldrefrågor. I Sverige har många kommuner frivilligt inrättat pensionärsråd. Pensionärsrådens roll och möjlighet att påverka varierar stort mellan kommunerna. Är det dags för Sverige att följa sina nordiska grannar och därmed styra hur kommunerna organiserar sig?

Medverkande:
Paul Lindvall ( M), Jan Terje Davidsson ( N), David Feltenius, ( forskare).

När: Onsdag 5/7, 14.00-15.00

Var? Almedalen, Äldreforum, Strandvägen 6, 621 55 Visby, Sverige

Länk till Facebook-eventet

Författarna Claes Tjäder och Tomas Lagerwall.

Välfärdsteknik – hot eller möjlighet?

Inom äldreomsorgen och i äldre personers dagliga liv håller ny teknik på att göra intåg. Följ med på en resa till teknikutvecklingens framkant. På vems villkor och på vilket sätt ska den nya tekniken användas?

Medverkande: Tomas Lagerwall, författare till rapporten Välfärdsteknik - hot eller möjlighet?
Claes Tjäder, författare till rapporten Välfärdsteknik - hot eller möjlighet?

När: Torsdag 6/7, 13.00-14.00

Var? Almedalen, Äldreforum, Strandvägen 6, 621 55 Visby, Sverige

Länk till Facebook-eventet

  • Höjdpunkter ur PRO:s Almedalen-program 2017

    Äldres sexliv, nollvisionen för fallolyckor och ett seminarium om pensionspengarna - hur länge håller systemet? Det är några av höjdpunkterna ur årets program i Almedalen.

    Läs mer
  • Äldreforum - PRO i ett historiskt samarbete i Almedalen

    Var femte invånare och var fjärde väljare är 65 år eller äldre. Det motsvarar drygt två miljoner människor. Nu flyttar Sveriges tre största pensionärsorganisationer – PRO, SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna – fram positionerna för att tillsammans driva på för bättre villkor.

    Läs mer