A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Varmt välkomna till PRO Ramsele - Edseles hemsida!

"Ramsele/Edsele"
Korpen representerar Ramsele,
och skatan folket i Edsele, enligt
gammal tradition. Här sitter de på var sin sida om Faxälven, som de
även gör geografiskt.
Originalskulpturen står i Ramsele.
Skulptör Måd Demår

 

                         

Ådals-Liden har firat 65-års jubileum. Henry och Kristina representerade PRO Ramsele-Edsele och överlämnade en miniatyr skulptur som present. (Korpen och Skatan ovan) Läs mer här!

 

Här kan du läsa lite om distriktets höstmöte 2014.

Lite om årets PRO-Ångermanlänning som presenterades  på höstmötet.

 

 

 

Bostadstillägg till pensionärer.

Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg gäller automatiskt också som en ansökan om äldreförsörjningsstöd. Det är väldigt många som genom bristande information, går miste om tillskottet till pensionen. Informationen och hur du räknar ut om du har rätt bostadstillägget får du genom att klicka på länken till Pensionsmyndigheten.

www.pensionsmyndigheten.se

 

Kloka frågor

om äldres läkemedelsbehandling att ställa i sjukvården.

Välkommen till OLÄMPLIGA LISTAN! Den vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. De flesta läkemedel som förskrivs är bra produkter, de hjälper oss att bli friska eller må bättre. Det finns dock många läkemedel

som är olämpliga för äldre, eftersom de ger just äldre en hög risk för biverkningar. Ladda ned Olämpliga listan här!

Har du koll på läkemedel?

 

PRO Ramsele-Edsele anordnar Kulturafton med Rock-Ragge

I Rock Ragges Fotspår

PRO Strömsund inbjuder.

Julbord i Strömsund

Referat från senaste månadsmötet finner du här.

 

Börja ta bilder med din kamera! 

Vi startar en studiecirkel och lär oss.

Länk till medlemmarnas bildarkiv.Bilder som tagits för hemsidans räkning. Bästa bilderna från studiecirkeln visas också här.

 

 

 

 

 

   

NTF,s enkät om äldres fallolyckor på snö och is.

Under 2013-2015 arbetar NTF med ett projekt som syftar till att förebygga halkolyckor för äldre (65+).Projektet genomförs i nära samarbete med äldreorganisationerna. Vi behöver din hjälp för att få mer kunskap om hur seniorer upplever risken för att halka vintertid. Ditt svar är mycket värdefullt och behandlas naturligtvis anonymt. Om du klickar på länken, så kommer du till NTF,s frågeformulär:

https://docs.google.com/forms/d/1LRLg8cE_IrJEiltqN9TUOjsjg6nkEAdVCGfzR1iyiNk/viewform

 

 

Stort tack för din medverkan!

OBS - har du redan svarat på enkäten på papper ska du inte svara igen.


 

Olämpliga listan
- om okloka läkemedel för äldre

Välkommen till OLÄMPLIGA LISTAN! Den vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. De flesta läkemedel som förskrivs är bra produkter, de hjälper oss att bli friska eller må bättre. Det finns dock många läkemedel

som är olämpliga för äldre, eftersom de ger just äldre en hög risk för biverkningar. Ladda ned Olämpliga listan här!

 

Aktuellt från Ramsele-Edsele

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks