A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


PRO RAMDALAs månads möten  hålles i församlingshemmet  RAMDALA.  

den 3:je torsdagen i månaden.  På möterna ges information om aktuella händelser rörande pensioner och äldreverksamhet som samhället bedriver.  

Styrelsen försöker att vara medlemmarnas förlängda arm i kontakten med myndigheterna

Aktuellt från Ramdala

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern