A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

 

 Välkommen till PRO Sturkö

 

 JPG image, 421 x 316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt från Sturkö

  • Medlemsmöte 2018-02-14 Årsmöte

    2018-02-25 Ordförande Evy Jonasson öppnade mötet och hälsade ett 60-tal medlemmar välkomna. Sångkören underhöll med glada vårsånger. Sedvanliga mötesförhandlingar. Kaffegruppen bjöd på kaffe och semlor som Siv Andersson bakat.Till att hålla årsmötet valdes Mats Olsson. Val av ny ordförande Roland Svensson.Till studieorganisatör Anita Lind.Till suppleant Harry Ridell. Till revisor Per-Arne Andersson och till ersättare Ann-Britt S Örne. Till ombud i ABF valdes Anita Lind och Bernt Andersson och till ersättare Evy Jonasson. Till valberedningen valdes Thorsten Carlsson, Johnny Samuelsson och GunHild Karlsson. Evy Jonasson överlämnade klubban till Roland Svensson och önskade lycka till och därefter avtackade han Evy Jonasson, GunHild Karlsson och Lennart Olsson med blommor och tackade för det arbete de lagt ner i föreningen under många år vilket gav applåder och stående ovationer.

    Läs mer
  • Medlemsmöte 2018-01-10

    2018-02-25 Sturkö PRO har haft sitt första medlemsmöte med parentation. Ordförande hälsade ett 30-tal medlemmar och prästen Linda Allwood välkomna. Sångkören började med att sjunga några andliga sånger därefter höll Linda parentationen över de avlidna medlemmar och läste upp namnen. Siv Andersson tände de 10 ljusen. En tyst minut hölls. Unisont sjöngs Härlig är jorden och sångkören sjöng ytterligare några sånger. Kaffegruppen serverade gott kaffe, smörgåsar och småkaka. Sonnie informerade om vårens resor"Lär känna din stad" den 25 april och "Hemlig tur" den 16 maj. Många tackade för julblomman och för uppvaktningar på sina födelsedagar. Ordförande tackade och avslutade mötet.

    Läs mer
Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks