A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Läs informationen om Ditt boende och andra juridiska spörsmål! Trygghetsboende i Olofström Och missa inte att söka bostadstillägg. Här nedan

 

PRO Olofström

Medlemsresor i höst!

Inbjudna medåkare från Jämshög och Kyrkhult.

Kivik och Äppeltavlan

26 september 2017  

Gå in på menyn resor och under menyn aktuella resor

  

               

Risker med läkemedel

Vi äldre löper särskilt hög risk att drabbas va vårdskador på grund av felaktig läkemedelshantering. I värt land får personer över åttio år mellan fem och sex läkemedel per dygn och det är inte ovanligt att patienterna i denna åldersgrupp ordineras tio eller fler läkemedel.

Cirka tre till fyra procent av alla personer –ver 80 år har ordinerats läkemedel som genom interaktion kan ge svåra biverkningar.

Äldre människor är mer känsliga för effekter och  biverkningar av läkemedelsbehandling på grund av att kroppens förmåga att omsätta läkemedel församras samtidigt som organens känslighet för läkemedel ökar med stigande ålder. Det kan till exempel yttra sig i att lugnande medel och sömnmedel  får en förlängd verkan med kvarstående trötthet och dåsighet under en lång tid.

 

Det finnsett antal insatser och rutiner som är till för att öka patientsäkerheten.

 

Vi hoppas att vi genom detta Römans föredrag skall kunna ge tipps och information som kan leda till att vi äldre självs också blir uppmärksamma på vad vi behöver uppmäsksammas om.

 

Brända tomten kallas numera Heta tomten av oss inblandade.

 

Nu har Kommunen genom Olofströmshus kommit så långt att ett förslag till byggnation ligger på bordet där ett hus planeras som Äldreboende med nära beröring till det Trygghetsboende som vi har diskuterat sedan lång tid tillbaka. Ett boende som siktar in sig på 65 åringar eller äldre är ett mycket bra steg i rätt riktning. Att hyran inte är den lägsta men förhoppningsvis är överkomlig i dessa tider gör inte saken sämre.

En likadan huskropp för yngre planeras också uppföras och de lägenheterna kan ju också bebos av lite äldre och kan också reglera så att alla som önskar lägenhet i området får komma till tals.

Att boende för 65+ skapar ju också i sig en trygghet för de boende då man i sig har samma behov av trygghet och också kan stödja och stötta varandra också i små behov som dyker upp.

Att det är en skara som anmält sitt intresse att flytta in visar ju på ett behov. Hur sedan det slutliga beslutet blir för var och en är ju förhoppningsvis att man av olika praktiska skäl kan flytta in. Bor man i egen villa så skall ju den byta ägare och får vi hoppas på också att hyresbidraget som än inte beslutats om hamna på kanhända kronor 7 200:- per månad för de mest behövande är också en faktor som nästa val kan skapa möjligheter till. En sak att ta upp vid en politikerutfrågning!!!!

Att tomten kommer i bruk för oss äldre är tacksamt och en orsak till att lyfta på hatten när vi träffar våra förtroendevalda politiker. Visst finns det saker att diskutera men nu är det långt gånget när en konkret plan finns att gå vidare med. Nu gäller det att byggmarknaden finns tillgänglig när så husen skall uppföras enligt förslaget. Och någon större förändring av hyran får det inte bli om inflyttarna skall orka med denna hyresnivå. 

 

 

 

Studiecirkel i bostadsfrågor ger dig större säkerhet i ditt handlande!

Anmäl dig till studiecirkel som behandlar frågor när du skall byta bostad. Skattefrågor om hur redovisar jag försäljningen skattemässigt? Kan jag anpassa mig till Bostadsbidraget? Hur stort kan det bli? På cirkeln kan allt behandlas och klargöras!!! 5-6 tillfällenträffas vi och det du betalar för är kaffet och bullen. Kanske vill du skaffa ett särskilt häfte för en fråga som intresserar dig mycket? Vi kan säkert skaffa till ett bra pris om häftet eller boken inte ingår som material i studiecirkeln

Anmäl dig genom att maila namn och telefonnummer för cirkel i höst augusti -speptember (Vi börjar så fort det blir 5-6 anmälda)

Maila till PRO  Adress:  sekreterare.pro.ofm@oktv.se

 Eller ring 0454 91215. Svarar ingen så kontakta ordförande 0706 48 44 14 så kommer vi överens. 

 

Ditt boende och andra juridiska spörsmål!

 

Vi träffar på en mängd spörsmål om juridiska regler och skatte regler och vad händer när jag säljer villan. Både skattemässigt och vilka regler kan spela in när jag säljer?

Flyttskatten? Vad är det? Är det skatt på hur många mil jag flyttar? Hur får jag ut det mesta möjligt när jag skall sälja? Om jag till varje pris vill sälja hur skall jag då resonera om försäljningspriset?

Vi har pratat med kommunen om detta om att starta en studiecirkel för att i diskussionsform i mindre grupper söka klargöra hur det fungerar! Mindre grupper där var och en kan ta fram och ställa de egna frågorna man har om vad som händer skattemässigt och vilka krav jag kan ställa på mitt nya boende. Ett lägenhetsboende! Alternativet bostadsrätt? Ett kooperativt boende! Ett seniorboende?

Vi håller på att undersöka och kartlägga vilka ämnen vi har behov av att lära och informera om!

Denna cirkel räknar PRO och SPF skall vara kostnadsfri. Kommunen har också ett intresse av att stödja denna ide!

Anmäl dig till PRO att du är intresserad så får vi se hur många vi får ihop till en sådan Cirkel!

Vi behöver ca 6-7 stycken till varje cirkel så vid intresse så finns det förhoppningsvis lite olika tider att välja för cirkeln till när du kan.

Anmäl dig på PRO eller ring:

PRO Olofström                            0454 / 91215 (och säkrast mellan 1000 och 1400)

 

                Missa inte att söka bostadstillägg!

Ansvaret att söka bostadstillägg vilar på den Enskilde!!!!!!!!!!

Att räkna ut om och hur stort bostadstillägg är intill omöjligt för gemene man eller kvinna att göra.

En regel att gå efter är om man är ensamstående och har under 13 000:- efter skatteavdrag så är det rimligt att bostadstillägg skall fungera.

För den gifte eller sambo så det kronor 9 000:- efter skatteavdrag som gäller.

Som ensamstående kan du ha rätt upp till strax under kronor 5 000:- i bostadstillägg!

Det finns möjlighet att preliminärt göra en personlig beräkning på Pensionsmyndighetens hemsida.

Matar du in aktuella siffror så ger det en fingervisning om att du kan ha rätt till bostadstillägg.

 

Se till att testa så att du med säkerhet kan säga att du inte är berättigad! 

Att gå miste om något som man har rätt till känns surt!

 

 

 


 

 

 Det finns mycket som talar för ett medlemskap i PRO

Du blir medlem i Sveriges största Pensionärsorganiasation med 400 000 medlemmar i nära 1500  lokala föreningar.

Du träffar nya vänner och får möjlighet att utveckla dina intressen  i ett föreningsliv som erbjuder en mängd olika aktiviteter

Kurser, studiecirklar, motion, dans,sång, teater, hantverk, resor och annat som föreningen beslutar om.  

Du är välkommen till PRO Olofström.                      

Vi är en föreninng med 570 medlemmar och är en av Blekinges största föreningar som är över 60 år.

Våra lokaler  

Föreningen hyr av Olofströms hus södra delen av en fastighet som tidigare varit hotell.  Medlemmar i PRO Olofström reparerade upp den delen av fastigheten som vi nu brukar. Olofströms kommun, som då ägde fastigheten, stod för allt material och medlemmarna ställde upp med allt arbete. Så har föreningen fortsatt att bygga park med musiksnäcka, boule bana, gatukök, tillredningskök med samlingslokal och toaletter. På övre våning har vi lokaler för studier och datainlärning och adm. lokaler.

Parkanläggningen

Byggd 2005 av föreningsmedlemmar (av pensionärer för pensionärer)med sittplats för 250 personer. Här träffas medlemmarna under sommartid och sköter rabatter, klipper gräs och njuter att bara vara. Boule banan som gränsar till parken användes flitigt av såväl PRO som SPF och det händer att lagen tar en dust med varandra och går till gatuköket och äter en korv med mos eller en stekt sill på grovbröd. 

                                                

                                "Ovan regnbågen"            Bild.  Gun Larsson  

Hej alla PRO-are, här får Ni årskalendern för 2016, men det finns mycket mer som händer, alla aktiviteter lägger vi in under "Aktivitetskalendern", där ser Ni vad som händer dag för dag, ex. Boule, Bangolf, Sykurser, Data m.m, m.m 

 

                        

  

 

 

 

             PRO Olofström

            Östra Storgatan 12

            293 34 Olofström

            Tel. 0454 912 15

       e-mail sekreterare.pro.ofm@oktv.se

       hemsida  pro.se/olofstrom

 

 

 

 

 

Aktuellt från Olofström

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks