A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Du ställer väl upp?

 

 

Föreningens årsmöte äger rum tisdagen den 20 mars kl 18.00 OBS ny tid. å Kulturhuset Fregatten. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar blir det underhållning , kaffe med tillbehör och lotterier. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 4 mars. Kontakta t.e.x ordföranden. 

Det är också klart att Gustavs Bloms orkester medverkar(kända från vår jubileumsfest i otober). Nye ordförande i PRO-distriket ska också delta.

Handlingar till årsmötet finns tillgängliga i PRO-lokalen, och ska fr.o.m. torsdag finna stillgängliga på hemsidan.  

Förslag till dagordning för PRO Stenungsunds

årsmöte den 20 mars 2018

 

 

§1.   Mötets öppnande.

§2.   Fastställande av dagordning.

§3.   Årsmötets behöriga utlysande.

§4.   Parentation.

§5.   Val av funktionärer för mötet:

a) ordförande för mötet

b) sekreterare för mötet

c) två justerare för mötet

d) två rösträknare för mötet

§6.   Verksamhetsberättelse för 2017.

§7.   Ekonomisk berättelse.

§8.   Revisorernas berättelse.

§9.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

§10. Inkomna motioner.

§11. Gäster har ordet.

§12. Val av:

a) en kassör för två år

b) en sekreterare för två år

c) två ordinarie ledamöter för två år

d) två ersättare för ett år

§13. Val av:

a) en revisor för två år

b) en ersättare för ett år

§14. Val av kommittéansvariga för ett år:

a) medlemsråd/kontaktombud

b) konsument

c) hemsida

d) friskvård

e) lotteri

f)  resor

g) studier

h) försäkringar

§15. Val av ledamöter till valberedning:

a) val av tre ledamöter för ett år

§16. Information från styrelsen om sommaraktiviteter.

§17. Avtackningar.

§18. Frågor att hänskjuta till den nya styrelsen.

§19. Mötets avslutande.

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL PRO STENUNGSUNDS ÅRSMÖTE DEN 20 MARS 2018:

 

§5   Val av funktionärer för mötet:

a) Årsmötesordförande Bengt Eklund

b) Sekreterare Ulla-Britt Winkler

 

§12 Val av:

a) Kassör för två år Inga-Britt Dahlberg, omval

b) Sekreterare för två år Evamariya Arnesson, omval

c) Två ordinarie ledamöter för två år; Sylva Axelsson, omval

    och Margareta Jonasson, nyval

d) Två ersättare för ett år; Iréne Sjödin, omval och Jan Rohlén,

     nyval

 

§13 Val av:

a) En revisor för två år Staffan Vretborn, omval

b) En ersättare för ett år Lars-Erik Andersson, omval

 

§14 Val av kommittéansvariga för ett år:

a) Medlemsråd/kontaktombud Sylva Axelsson, omval

b) Konsument Nisse Eriksson, omval och Eva Fröberg, nyval

c) Hemsidan Christer Ahlén, omval och Bengt Arne Carlsson

    omval

d) Friskvård Siv Lavén, omval och Margareta Jonasson, omval

e) Lotteri Margareta Jonasson, omval

f)  Resor Berit Lundgren, omval och Ann-Christin Carlsson, omval

g) Studier Berit Hedlin, omval

h) Försäkringar Iréne Sjödin, omval

 

§15 Val av ledamöter till valberedning:

a) Val av tre ledamöter till valberedning Göran Börjesson, Ann-

    Christin Carlsson och Tord Olsén, samtliga på omval

 

 

PUB-afton igen. 

En pubafton i irländksa tecken anordnar föreningen torsdagen den 22 mars med början kl 1800 på restuarang Tiamo, Strandvägen. 

Det blir underhållning -bandet Maclowlifes medverkar - när vi träffas för att umgås. Mat och dryck står var och en för. Entré 40 kr för underhållningen. 

 

Resor.

PRO-föreningarna i Stenungsund, Orust och Tjörn samarbetar om bl.a. resor. Det innebär att vi kan  delta i varandras olika resor. Se annonser i ST-tidningen. 

Rabatter.

Kolla in fliken ovan och se vilka rabatter som du kan få av företag i Stenungsund.  

                              

Aktuellt från Stenungsund

 • Värt att veta om åldrande

  2018-03-06 Blir äldre människor sjuka av att vården saknar kunskaper om dem och deras sjukdomar? Frågan kan med rätta ställas efter en föreläsningar professor Yngve Gustavsson sm håll en föreläsning tisdagen den 6 mars i Kulturhuset Fregatten: Det alla borde veta om åldrandet. Det blev flera provokationer, flera skratt, innehållsrika uppgifter, tänkvärda kommentarer i den fullsatta föreläsningssalen. PRO-kören i Stenungsund stod underhållningen. Det här visar att PRO gör skillnad. Initiativtagare var PRO-distriktet i Bohuslän i samarbete med SKPTF, ABF och Stenungsunds kommun.

  Läs mer
 • Säkerhet i vardagen.

  2018-02-13 "Om olyckan är framme - säkerhet i vardagen" var temat för årets första medlemsmöte måndagen den 12 februari. Kommunens säkerhetsansvarig och "fixartjänst" medverkande på mötet som blev mycket informativt för de drygt 6 deltagarna. PRO-kören stod för underhållningen och naturligtvis me blev också kaffe med tillbehör och flera vinstlotter kunde delas.

  Läs mer
 • Det blev så bra

  2018-02-06 Hasse6Tage var temat för årets första kulturprogram i Kulturhuset Fregatten tisdagen den 30 januari. Närmare 150 människor hade hörsammat vår inbjudan. Lasse&Pelle tolkade de "gigantiska artisterna" och var kvällens huvudattraktion. På programmet stod även vår egen kär - Alla kan sjunga -, Evamariya Arnesson som läste valda stycken ur Hasse&Tages verk och debuterade i kören. Musik- och underhållningsgruppen PRIMA medverkade också med ångar sketcher. Alla var efteråt glada och nöjda med kvällen.

  Läs mer
 • En glad nyhet

  2018-02-06 Nu har ansvariga politiker i kommunen tänkt om. De beslutade höjningarna av hyror av skollokaler slog fullständig fel. Det är bildnings- och socialutskottet som har tänkt om, och föreslår att pensinärsorganisationerna ska jämställas med barn- och ungdomsorgansiationer i detta sammanhang.Att det här betyder mycket för föeningen råder det inget tvivel om. Samtididgt vittnar det om hur viktigt det är att påverka politiken. Och att det ger resultat.

  Läs mer
 • Julfest 2017

  2017-12-13 Luciatåget - elever i årskurs 6 i Jörlandaskolan spred en enorm glädje när föreningens julfest ägde rum på eftermiddagen måndagen den 11 december. Lotta Rössevik stod för underhållningen sedan alla 80-talet medlemmar hade avnjutit en riktigt god juldag. Den innehöll julbordets läckerheter. Lite glögg bjöds var och e på också. Styrelsen "totade ut sig" lite och Marianne såg till att vinstbordet från lotteriet blev fullständigt rent. Härlig stämning och utanför fönstret lyste snön upp Jörlanda.

  Läs mer
Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks