A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

...................PRO Dalarna ................

 

 

                               Trädgårdsgatan 4, 784 34 Borlänge.

Tel 0243-802 95

e-post: info(a)dalarna.pro.se

Öppet tider: Måndag-Onsdag 09.00-15.30

                   Torsdag-Fredag  09.00-12.00

 

 

 

 

Ordförande har ordet

PRO 75 år, Cassels

 

 

PRO Dalarna högtidlighåller PRO Riks 75-årsjubileum i Cassels, Grängesberg. I Grängesberg där Sveriges första PRO-föreningen bildades redan 1935. Sju år innan PRO:s officiella historia börjar med den första konstituerande kongressen som genomfördes, i Malmö, 1942

Vi PRO:are är upprörda över den svåra ekonomiska situation som många pensionärer tvingas leva under. I år har vi i Dalarnas PRO-distrikt startat det som i media kallas Dalaupproret.

I Mora, den 18 september, genomförde vi en utfrågning av representanter för länets riksdagspartier rörande pensionärernas ekonomi och vad de avser att göra efter valet 2018 för att förbättra de äldres ekonomiska situation.

Detta kompletterades nu med en budkavle med ett upprop med ett antal krav om förbättrade ekonomiska villkor för landets pensionärer, som gått runt bland våra 52 föreningar. Föreningarna, som representerar 20 000 medlemmar, har diskuterad kraven och ställt sig bakom dem genom att underteckna budkavlen.

Budkavlen överlämnar, på distriktets vägnar, till Kristina Tallberg, med uppmaning att driva dessa krav vidare, på riksnivå. PRO-distriktet kommer att överlämna andra exemplar av budkavlen till riksdagspartierna i Dalarna.

BoA 2017 10 09

Fullt med publik

Christina Tallberg har fått budkavlen av BoA

 

 

 

 

Nyhetsbrev september 2017

 

Nu startar vi upp höstens arbete inom PRO Dalarna. Det kommer att bli en intensiv höst.

Närmast kommer ett tvådagars styrelsesammanträde där vi, tillsammans med distriktets olika råd, ska gå igenom deras förslag till verksamhetsplan och budget för 2018. Vidare ska vi utarbeta distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget. Vi ska också yttra oss över Riksorganisationens förslag till verksamhetsplan för nästkommande kongressperiod och även dess förslag till stadgeändringar inför kongressen. Därtill kommer sedvanliga styrelseärenden.

 

Intressepolitiskt arbete 2017

Jag vill, än en gång, peka på vikten av PRO:s intressepolitiska arbete. Samtidigt vill jag förtydliga att detta arbete sker partipolitiskt oberoende, och riktar sig mot samtliga politiska partier.

Sammandrag av styrelserna för samorganisationerna/samrådsgrupperna, för diskussion om, och planering av, det intressepolitiska arbetet, genomförs på 4 platser i länet.  AU, tillsammans med kontaktpersonerna från styrelsen, ansvarar för diskussionerna som genomförs enligt nedan

 • o 18/9 i Mora på fm, för Älvdalen, Orsa, Mora.
 • o 2/10 i Långshyttan på fm för, Avesta, Hedemora, Säter, Smedjebacken och Ludvika.
 • o 5/10 i Borlänge på fm, för Falun, Borlänge, Vansbro och Gagnef. OBS! ändrat datum jfr tidigare.
 • o 9/10 i Leksand på fm för, Malung/Sälen, Leksand och Rättvik.

Inbjudan är på gång.

På em, i Mora den 18/9, kommer det att hållas en utfrågning av de politiska partierna i Dalarna, hur de ser på pensionärernas ekonomiska situation och vad de avser att göra för att förbättra den.

Våra prioriterade intressepolitiska frågor är

 • Pensionärernas ekonomi
 • Geriatri, demensvård och psykiatri (vård och omsorg för äldre)
 • Bra boende för äldre
 • Pensionärernas hälsa, mat, motion, medicin (3M)

 

Kongressen 2018

Tidigare beslut, gällande motionstid, ändras än en gång, så att motioner till kongressen skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 6 oktober, 2017. Efter att föreningen skrivit in motionen kompletteras den med distriktsstyrelsens yttrande och skickas vidare digitalt till riksorganisationen från vår expedition. 

 

 

 

 

 

75-årsjubiléet

Jag upprepar vad jag skrev i nyhetsbrevet för juni.

Distriktet celebrerar PRO:s 75-årsjubiléum den 4 oktober i Grängesberg. Det är en angelägenhet för hela distriktet. Alla medlemmar välkomnas. Program och särskild inbjudan har skickats till våra föreningar och samorganisationer.

Kom ihåg att da del av, och besluta om, att föreningen ställer sig bakom PRO-distriktets budkavle angående ”Bättre ekonomi för våra pensionärer”. Insändes till distrikts expeditionen senast den 15 september.

Peter Carlsson, känd från bl a Blå Grodorna, Saxdalens Manskör och Silverkören uppträder i Cassels konsertsal. Visning av Gruv- och lokmuséerna. Gratis entré till alla aktiviteter.

 

Bostadsfrågor

Under oktober och november kommer Bostadsgruppen att bjuda in ordförande/ledamöter i samorganisationer och samrådsgrupper, föreningsordförande och KPR/KPL-ledamöter till en heldagsplanering på tre platser i distriktet.

 • 17 oktober i Mora, kommunerna Älvdalen, Orsa, Mora, Malung/Sälen, Leksand och Rättvik
 • 24 oktober i Borlänge, kommunerna Falun, Borlänge, Vansbro och Gagnef
 • 13 november i Långshyttan, kommunerna Avesta, Hedemora, Säter, Smedjebacken och Ludvika

Inbjudan kommer snart men boka in dessa tider redan nu.

 

Valberedning

Jag har den sorgliga uppgiften att informera er om att ordförande i distriktets valberedning, Jan Svenson, Ludvika, hastigt avlidit.

Detta medför att ny ordförande i valberedningen måste väljas på höstmötet. Jag ber härmed samtliga föreningar att lämna förslag på ny ordförande till distriktsexpeditionen. Vi vill ha era nomineringar senast den 10 oktober 2017.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Bo A. Johansson

Distriktsordförande 

 

 

 

                        Data och studie rådet på turné

Data och studie rådet kommer att besöka 6 platser i länet under 2017 och diskutera IT-verksamheten, webbsidorna, Hjördis och PROsIT.

Inbjudan till träffarna kommer senare

 

 


 

 

Månadens konsumenttips

  Vecka 40 miljövecka.

.            tänk att:

11 pantade aluminiumburkar räcker till 5 min. dusch. 

En konservburk som sorteras räcker till 7 timmar TV. 

Om alla kapsyler återvinns så räcker det till 2.200 nya bilar. 

En insamlad tidning motsvarar 38 koppar kaffe. 

Om alla aluminiumförpackningar återlämnas kan man värma 8.500 småhus. 

60% av allt nytt järn kommer från järnskrot. 

Drygt hälften av allt som körs till tippen återanvänds. 

12 miljoner telefoner ligger oanvända nånstans. Dessa innehåller 162 kilo guld. 

En återvunnen aluminiumburk räcker till ett dygn vid datorn. 

Kuvert är sopor. Inte pappersåtervinning.

Birgitta Hedin

 

 

 


 

Aktuellt från Dalarna

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks