A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

  • Styrelsen/johtokunta:Ordf./Puhj.Helena Anttila.Tel.0243/237292.Mobil.070/5692934
  • Kassör/Rahastonh.:Raimo Aittamaa Tel.0243/10330.Mobil 073/0200868
  • Sekret./sihteeri Vesa Murtokangas tel. 0243229429, 0739452614
  • Aittamaa Kaisa tel. 0243-10330    
  • Helle Röning Tel.225684
  • Kivi Marja-Leena tel.073-9357102
  • Ulla Autio tel. 0243226925, 0735375117
  • Sirkka Murtokangas tel. 0707218309
  • Inger Järvi tel. 024382846, 0706037275

Aktuellt från Borlänge finska

Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks