A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

För större text klicka på ctrl + kan göras flera gånger,åergå med ctrl -
Bilden i karusellen ovan ändras var 7de sekund, för att stoppa rullningen lägg pilen på bilden.

Hamrånge PRO bildades den 10 oktober 1953 och hade vid starten 29 medlemmar, föreningen ingår i Pensionärernas riksorganisation, Gävleborgsdistriktet.  Vår föreningen har för närvarande 368 medlemmar.

Du som har ålderspension, sjukersättning, (tidigare förtidspension), Avtalspension, änkepension eller efterlevnadspension kan bli medlem i PRO. Är du inte själv pensionär, men din maka, make eller sambo är med i PRO, är du också välkommen som medlem.

Om du är intresserad av föreningens historia så ta en titt under rubriken historik i menyn. 

Utöver medlemsmöten en gång i månaden bedriver vi aktiviteter som till exempel studiecirklar,  körsång, boulé, bingo resor m.m. mer om detta under aktiviteter i menyn.

1955 startade föreningen ett medlemsblad. Det fick namnet Aftonstjärnan, som väl ansågs symboliskt för medlemmarna i en pensionärsförening och var avsedd för medlemmarna att skriva och berätta om sina upplevelser under ett långt och i de flesta fall strävsamt liv. 

Mer om detta under rubriken Aftonstjärnan.

Aktuellt från Hamrånge

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks