A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vi börjar bli ganska många dansare!

 

PRO Dansarna har gjort vad som är möjligt för att hålla igång

danserna trots branden i Parken.  

 Nu har vi dock en lösning som kommer att bli bra för alla
 dansare,och medlemmar. Danserna kommer i fortsättningen

 att vara i Kulturhuset . 
 

 

  • Från och med den 9 januari  kl 14.oo-17.oo
  •  
  • 9 Jan  2018   Bengt Hedin & Co   
  • 23 Jan      Memorys    
  •  13 Feb   Rixons                              
  • 20 Feb     Kjell Reines    
  • 6 Mars     Hazzes      
  • 20  Musikanterna      
  •   3 April Memorys 
  •  17 April  Lennart & Sune                         

         Vi informerar genom hemsidan och annons i HP

        Entré 100 kr ingår kaffe o bulle i pausen.

       Alla pensionärer välkomna 

        PRO Dansarna Halmstad 

   En nybildad Pro förening i Halmstad med motionsdans 

  på programmet.

 e-post: dansarna.halmstad@pro.se

Aktuellt från Dansarna Halmstad

Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks