A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemsmöte

Föreningsmöten

Föreningsmöten är i Medborgarhuset Tvååker.

Pro.s föreningsmöten/fester År 2017
Årsmötet den 17 febr kl 14.00
Föreningsmöte den 21 april kl 14.00
Föreningsmöte den 2 juni kl 14.00
"Sillafest" den 30 juni kl 17.00 Anmälan!!
Föreningsmöte den 15 sept kl 14.00
Höstmöte den 10 november kl 14.00
70-årsjubileum den 24 november kl 17.00 Anmälan!!

 Studier och friskvård: Samma tider som alltid!

Studiecirklar: Ny fågelkurs planeras till hösten 2017, Folke J, tel 406 85