A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aktiviteter

PRO-café

PRO-café anordnas normalt på en tisdag kl 14, en gång i månaden. Se Aktivitetskalendendern. Anordnade av Bingo spel ingår i PRO-cafés verksamhet. Platsen kan variera, Träffpunkten, S:t Johannes, Kärrsgården. (Uppd. mar-17)

PRO-café, ansvarig: Ronny Blomqvist 036-46 410, 076-317 14 02, Ronny.Blomqvist@habo.net

Café-kommitté: Christina Blomqvist, Ann-Marie Hermansson, Christina Gagnestig, Ann-Marie Svensson, Ethel Karlsson, Sven-Åke Karlsson.  (Uppdat. maj-17)

Beträffande planerade datum för PRO-Café, se under fliken "Program"


Foto: Anita Ragnarsson