A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Cirklar

Våra cirklar och grupper 2018

Friskvård på Union  måndagar kl 13.30 har startat. Margareta Hjortås är samordnare och leder qigong.

 

Läs och res torsdagar i Ladan kl 15.00. Ledare Lars-Inge Pettersson, med Gullan Shah som stöttepelare. Datum: 15/2, 1/3,  15/3, 12/4 och 26/4.

 

Engelsk konversation kl 10.00 i Ladan, start 6/2. Ledare Gullan Shah. Datum: 20/2, 6/3, 20/3, 3/4 och 17/4.

 

Hovsångarna gläder oss åter, nu med ny körledare, Birgit Söderström. Sammanhållande ledare är Lars-Erik Johansson, som tidigare. Ladan kl 14.00. Datum: 6/2, därefter första tisdagen i månaden.

 

Trivselträffen blir som vanligt i Ladan en tisdag i månaden. Ledare: Siv Johansson och Gerd Tärnåsen.

Datum:13/2, 13/3, 10/4 och 8/5.

 

Trafikkurs fortsätter kl 15.00 i Ladan, ledare Lars-Erik Johansson och Arne Hildingsson Datum: 22/2, 22/3, 5/4 och 19/4.

 

Boule: Alla fredagar Kl 09.30 i Boulehallen. Ledare Maj-Britt Argus.

 

Cirklarna kommer också att redovisas i Aktivitetskalendern och under rubriken Verksamhet.

            Varmt välkommen till våra cirklar och möten i

Hovslätts PRO!