A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 

 

 

Välkommen!

Vi har 22 februari 2018 186 medlemmar. Det pågår ständigt arbete med att värva nya medlemmar. Våra medlemmar bor företrädesvis i södra delen av Emmaboda kommun.

Vi hälsar naturligtvis alla pensionärer, som vill vara med i vår förening, hjärtligt välkomna!

 E-post: vissefjarda@pro.se    Hemsida: www.pro.se/vissefjarda


 

Föreningshuset

Föreningshuset i Vissefjärda är vår fasta punkt vad avser möten, fester och kursverksamhet. Bland våra aktiviteter finns bl.a. studiecirklar, boccia, bowling, gökotta, trivseldans, resor/utflykter mm.

 

 

 Styrelse 2018

Fr vänster övre: Åke Pettersson,Yngve Svensson,Gösta Karlman,Alf Lundin,Kjell Svensson.

               nedre: Mona Ottosson,Kerstin Svensson (ordförande),Kerstin Lind och Solvig Lundin.

  

 

 Välkomna till föreningsmöte i Föreningshuset den 22 mars  kl 1400.

Mona G underhåller!

Välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Aktuellt från Vissefjärda

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks