A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

     Lessebo PRO önskar
GOD JUL 
och  GOTT NYTT ÅR !

Nya medlemmar tillsammans med befintliga medlemmar är framtiden
i alla föreningar , så också för Lessebo PRO.

FÖRÄNDRING / FÖRNYELSE är något som präglar vårt samhälle idag.
Det är inget som lämnar Lessebo PRO opåverkat.
Människor befinner sig i olika skeden i livet allt eftersom tiden går. Då
förändras också möjligheterna att aktivt verka inom Lessebo PRO.

Nyblivna pensionärer kommer att efterfråga befintliga aktiviteter men
också förvänta sig nya aktiviteter och nya möjligheter att träffas.
Ämnesområdena som lockar medlemmar och människor i allmänhet
förändras i dag mycket snabbt. internet erbjuder oanade möjligheter.
Lessebo PRO måste ta tillvara bl a de möjligheter Internet erbjuder.
TILLSAMMANS skall vi nu ta tillvara möjligheten att skapa ett attraktivt
Lessebo PRO för aktiviteter , påverkan och GEMENSKAP !
VÄLKOMNA i verksamheten - BEFINTLIGA som NYA MEDLEMMAR !

Tommy Truedsson
Ordförande.

Genom att känna till historien kan vi forma framtiden !
SÅ BILDADES LESSEBO PRO .....
LESSEBO PRO-förening bildades 1950. Initiativtagare var Fackliga centralorg. (FCO) och dess ordf. Curt Borg. Det var från fackets sida som man propagerade för att starta en pensionärs-organisation som skulle ta tillvara de äldres intresse i olika frågor. Till ett informationsmöte i Lessebo Folkets Hus bjöd man in PRO-distriktets ordf. Carl Samsson som redogjorde för PRO:s verksamhet. Mötet som var välbesökt, beslöt enhälligt att bilda en PRO-förening i Lessebo.

VÄLKOMNA att ta del av alla de aktiviteter och verksamheter som bedrivs med hjälp av mycket intresserade och engagerade ledare.

Vi är organiserade i Lessebo Samorganisation. Distrikt Kronoberg.

Aktuellt från Lessebo

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks