A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Lammhult

Föreningen PRO Lammhult bildades 1961 och ingår i Pensionärernas Riksförbund, Kronobergsdistriktet och vi tillhör Växjö samorganisation. Utöver medlemsmöten en gång per månad bedriver vi flera olika aktiviteter som studiecirklar, boule, resor, studiebesök och utflykter - mer om detta finns under menyn "Program".

Som PRO-medlem kan Du teckna förmånliga försäkringar såsom gruppliv, olycksfall och hemförsäkring.

Kontakta föreningens ordförande Bernt Wollberg tel 0472-260620 om du har frågor kring medlemsskapet.

Kom med oss Du också och bli en gladare pensionär! 

Vid PRO Lammhults Årsmöte 9 februari 2018 i Hälsoarenan avtackades de avgående styrelsledamöterna med blommor

Aktuellt från Lammhult

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks