A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Nästa representantskapsmöte är den 23 februari 2018

Årsmöte med val av förtroendemän/kvinnor
Fika Kaffe/The Smörgås 40:- från kl. 09:30 Plats: Återkonner om det senare

_______________________________________________________

 

E-post till föreningen:
Sundsvall.samorg@pro.se 
___________________________________________________________________ 

Webbredaktör Inge Widén
e-post till webbredaktören

Aktuellt från Sundsvall

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks