A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Nästa representantskapsmöte är fortasatt Årsmöte den 27 April 2018

Årsmötet den 23/2 ajournerades på grund av att ordförande och kassörs posterna inte kunde tillsättas så det blir omtag på val av förtroendemän/kvinnor till styrelsen samt KPR med 5 st. ordinarie ledamöter samt 3 st. ersättare
Mötet startar kl. 10:00
Fika Kaffe/The Smörgås 40:- från kl. 09:30
Plats: Njurunda Folkets Hus i Kvissleby

_______________________________________________________

 

E-post till föreningen:
sundsvall.samorg@pro.se 
___________________________________________________________________ 

Webbredaktör Inge Widén
e-post till webbredaktören

Aktuellt från Sundsvall

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks