A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO NJURUNDA hälsar välkommen till föreningen och vår webbsida. 

PRO finns i hela landet och omfattar över 1550 lokala föreningar i 26 distrikt.

PRO är en partipolitiskt och religiöst oberoende organisation för alla pensionärer.

PRO:s uppgift är att på riksplan, i landsting, regioner och kommuner följa och bevaka samhällsutvecklingen samt skapa opinion för frågor som berör pensionärernas intressen.

PRO har en omfattande verksamhet som ger ett innehållsrikt liv efter pensioneringen med stor gemenskap människor emellan.

PRO Njurunda har som mål att leva upp till till dessa kriterier. Vi har mycket aktiviteter och engagemang som gagnar oss pensionärer och är den största idéella föreningen i Njurunda med över 1000 medlemmar. 

Du som är ålderspensionär, förtidspensionär eller gift/sambo med sådan pensionär, är välkommen som medlem i vår pensionärsförening här i Njurunda. Den fliken hittar Du under rubr "Om föreningen".

Vårt kontor finns i Träffpunktens lokaler,                                                                       Affärsgatan 4 B, 862 31, Kvissleby. Telefon 060-56 27 43. Du når oss lättast på fredagar kl.10.00-13.00


Webansvariga. Klicka

E-mail: Vi vill upplysa om att vår tidigare gmail-adress är borttagen. Det är endast adressen i sidfoten som gäller.

 

Vi har våra medlemsmöten i Folkets Hus, Kvissleby, 2018 första medlemsmöte är den 25 januari kl.13.00, Folkets Hus, Kvissleby. De flesta aktiviteter sker i samarbete med Sundsvalls Kommun och ABF

 

 

Under fliken Bildarkiv finns bilder från våra aktiviteter

 

Möjlighet finns nu att köpa ett fotoalbum ca 30 sidor från PROresan till Österrike.

Kontakta Britt Nordberg, Pris 499 kronor

 

 

 

 

 

 

Aktuellt från Njurunda

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks