A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO Gunnarsbyn

 

 Gunnarsbyns PRO förening har 100 medlemmar 31/12 2013

Föreningens mening

  Främja och stödja sammanhållning och gemenskap mellan pensionärsgenerationer, men även verka för medmänsklig kontakt med alla människor oavsett tillhörighet och ålder. 

- Bedriva en allsidig verksamhet som tillvaratar  medlemmarnas intressen och leder till aktiviteter.

      - Studier, friskvård och kulturell verksamhet.

       -Medlemsrekrytering och medlemsvård.

 

Ansvarig för vår hemsida är Torbjörn Selberg om du har synpunkter eller förslag rörande sidan kan du ringa telefon 0924- 22121 eller  0703503121,

alt. skicka e-post till selbergtorbjorn@telia.com

 

Sidan uppdaterad 2014-01-23 

                            

 

 

 

 

 

 

Aktuellt från Gunnarsbyn

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks