A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Välkommen till PRO Jämtön

PRO Jämtön är en förening för alla, som har någon form av pension/sjukersättning eller är gift/sambo med en pensionär.

PRO Jämtön erbjuder medlemmarna en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, glädje och hälsa.

Vi har våra medlemsmöten i Jämtögården.

Mötena kan innehålla sång och musik, surströmmings- och julfester, studier och andra arrangemang.

Välkommen som medlem

Ordförande Wigert Engström   telefon 0924 - 55008

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till våra aktiviteter. Du som inte brukar deltaga, kom och prova på. Får vi påminna om, att det är viktigt, att vi håller igång vår förening. Föreningslivet betyder mycket för en levande landsbygd.

 

Tisdagar:  Läsecirkel med lätt gymnastik. Ny start den 6 september 2016.

Onsdagar: Pratstunder med kaffe och smörgås och promenader.  Nu har vi sommar uppehåll.            

Torsdagar/en gång per månad: Nu har vi sommar uppehåll.          

Boule-spel: På onsdagar klockan 11.00 under sommaren träffas vi för att träna på spelet. Tag med eget fika.

                    

                   

                 

Vi kommer, som vanligt att närvara och sälja halstrad strömming vid Jämtödagen den 2 juli.

 

För tredje året skall vi även sälja halstrad strömming i Stadsparken i Luleå under Hamnkalaset den 14 juli.                  

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                  

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt från Jämtön

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks