A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Styrelsen 2017

Styrelsens sammansättning

Ordförande  Inger Olivesten
Vice ordf.    Arne Karlsson
   
Kassör        Barbro Lantto
   
Sekreterare Ingemar Nilsson
   
Ord. Ledam Hjördis Karlsson
Ersättare     May-Britt Enback
                  Marianne Nilsson
   
Revisorer     Karl Karlsson
                  Annvor Larsson
Ersättare     Sally Keinström
   
Valberedning Vakant
   
Resekommitte Barbro Lantto
                     Alf Keinström
                     Ingemar Nilsson
   
Festkommitté  May-Britt Enback
                     Inger Olivesten
                     Barbro Lantto
   
Bingo,
lotteriansv.     Ingemar Nilsson
   
Ombud PRO:s   
distr.årsmöte  Inger Olivesten
   
Ombud
samorg.          Inger Olivesten
                      Barbro Lantto
Ersättare         Arne Karlsson
   
Ombud ABF:s   Hjördis Karlsson
årsmöte           Marianne Nilsson
Ersättare          Arne Karlsson