A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vassara o Dundret

foto A Falk

 

 

 

Expeditionen stängd 7 juli öppnas måndag 4 augusti kl 9.00

 

PRO Gällivare bjuder sina medlemmar på bussresa Lördagen 16 augusti

till Överkalix och Pensionärstinget.

Buss avgår från Grönan kl 9,00  hemresa kl 16,00

inträde kr 50 och förtäring betalas av medlemmarna.

Anmälan till A M Falk tel 0970-15908 ellet 070-6718836

till exp från 4 augusti  tel12950 senast 8 augusti.

 

 

 

 

mötet

PRO Gällivares föreningsmöte den 27 maaj 2014

besöktes av
områdespolisen Mikael Hannu. Han berättade att våldet, stölder och skadegörelse
minskar i Gällivare. Vårt samhälle är också en trygg plats att bo på. Mikael fick
många frågor, bl a om parkeringsproblem, trafikproblem i centrum och andra störningar
Mycket av det är en kommunal angelägenhet. Polisen i Gällivare har ett stort område
att verka i, och man har för få ordningspoliser.
Polisen i Gällivare har ett bra samarbete med kommunen, och har givande möten med socialförvaltningen. Negativt är att det finns mycket droger i Gällivare, dessa är lätt att få tag på, bl à via internet. Att arbeta förebyggande är ett av polisens viktigaste områden. De är också ute i skolorna och informerar. Mikael slutar med att understryka föräldrarnas roll, och även mor- och farföräldrarnas. Lagen ska följas och man ska absolut inte köpa ut alkohol till minderåriga. Det är också viktigt för ungdomarna att gå ut skolan med godkända betyg, så att de kan få jobb och därigenom klara sig 

       

Ordförade          Birgitta Gidblom         0970-14819

Vice ordf.           Ture Kuula                    070-5895715

Kassör               Lars-Göran Ejemalm     0970-24543

Sekreterare       Laila Furskog                0970-10409

Stud.org.           Siv Nilsson                    0970-15440

Ledamot             Gunilla Lired                 070-5636343

Ledamot             Bror Wennström            070-2111970

Ledamot             Sune Falldahl                0970-23692

Ledamot             Tage Palovaara              0970-23235

Ers.                     Alf Apelkvist                0970-14716

Ers.                     Anita Henriksson          070-3643590                      

      

 


 

 

 

                                            

 

                                  

     

 

                                        


PRO GÄLLIVARETfn
exp. 0970-129 50

                                          Klipp ut annonsen! 

 


Tfn
exp. 0970-129 50 

   Måndag       13/1     kl.
08.00      Träslöjd                    13/1     kl.
08.30      Vattengympan                    13/1     kl.
18.00      Måndagsdansen                    13/1     kl.
10.00      Vävning                               Tisdag         14/1     kl. 11.00      Boul (Stacken)                    21/1     kl.
10.00      Qi Gong                   Onsdag        15/1     kl. 10.00      Sygruppen                    15/1     kl. 13.00      Pro:s
Handlings program                    22/1     kl. 10.00      Line Dans Torsdag       9/1       kl.
10.45      Minnesträning Terttu                                                16/1     kl.
08.30      Vattengympan Fredag                    kl.09.00       Data
Grunder (Platser kvar) Söndag        12/1     kl. 13.00      Bingo                                         Klipp ut annonsen!  

VÄLKOMMEN

  • Välkommen!

 

    13 Luciagröt
  • 17 Styrelse

 

Välkommen

Se våra annonser i Kometen

 

 

Måndag      kl. 08.00     Träslöjd

                    kl. 08.30     Vattengympan

                    kl. 18.00     Måndagsdansen

                   kl. 10.00     Garderobsgänget

                   kl. 10.00     Vävning

Tisdag        kl. 11.00     Boul (Stacken)

                   kl. 10.00     Qi Gong
           

Onsdag       kl. 10.00     Sygruppen

                    kl. 10.00     Line Dans

                    kl 13,00       Handlingsprogrammet. studiecirkel

Torsdag       kl. 11.00     Minnesträning Terttu                         

                    kl. 08.30     Vattengympa

                    kl 11.00      Minnesträning
Fredag        kl.09.00      Data Grunder

 

 

                                                   

 

 

 Foto Rune Jönsson

Snickerilokalen finns på Enen

PRO GällivareVad vi vill göra för våra medlemmar är att bedriva en så varierande och bred verksamhet att den ska kunna passa för de olika åldersgrupperna.

Medlemmarna har så stora skillnader i ålder att vi spänner över tre generationer.

Vår målsättning är att tillgodose medlemmarnas sociala gemenskap samt värna om pensionärernas villkor i samhället.

 kontakta oss

Aktuellt från Gällivare

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks