A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Livet är inte slut fast du gått i pension, Häng me' så får du se

Ullatti PRO

 

I denna f.d. Arbetsstuga har Ullatti Pro sitt säte, denna kommunägda fastighet förvaltas av Ullatti Byastiftelse som i sin tur sköter om uthyrning, bl.a. till Pensionärsföreningen.

 

  

 

_______________________________________________________ 

AKTIVITET

Öppet Hus 29 April 2014 i Ullatti Byastuga
Många medlemmar hade samlats och det gladde styrelsen för Ullatti Pro, det bjöds på Wåfflor, varmkorv med bröd , saft och kaffe, det såldes även lotter dessa gick åt som smör i solsken, dagen till ära så fanns det musiker också på plats, så det bjöds tillfälle för medlemmen att även sjunga allsång, för musiken svarade "Gerre" Gerhard Nilsson och Dragspelaren Bror "Brolle" Johansson Äijävaara fortfarande "still going strong", dessa såg till att  medlemmarna höll takt och ton, bland gästerna såg man  bl.a. sång kolleger från f.d. Ullatti Sånggrupp och det var ju glädjande. 

Tack alla, styrelse och gäster,  hoppas vi syns och hörs igen nån gång.

M.V.H."The Brothers"Gerre och Brolla.

 

 

 

Aktuellt från Ullatti

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

 • Senior världskonferens i Göteborg

  2015-04-22 Den 21 och 22 april hålls Seniorvärldskonferensen på Chalmers i Göteborg och PRO:s ordförande Curt Persson är en av talarna.

  Läs mer
 • Det går att avskaffa äldrefattigdomen

  2015-04-20 PRO bjuder in till seminariet ”Äldrefattigdom i ett välfärdssamhälle”, fredag den 24 april, för att diskutera åtgärder för att avskaffa äldrefattigdomen.

  Läs mer
 • Ny inriktning på välfärden

  2015-04-15 Regeringen presenterade idag den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten. I dessa föreslås reformer för 8 miljarder kronor under 2015. För äldre finns en del förbättringar. Bland annat satsas en miljard för ökad bemanning i äldreomsorgen och bostadstillägget höjs för ålderspensionärer. En liten förbättring blir det också för förtidspensionärerna.

  Läs mer
 • Tävlingsstart för Bästa äldres boende 2015

  2015-04-15 PRO och Rikshem drar för tredje året igång tävlingen Bästa äldres boende. Från och med den 15 april t.o.m. den 15 juni kan man nominera ett äldreboende som sticker ut och står för både god arkitektur och goda möjligheter till social samvaro.

  Läs mer
 • Nu blir det lättöppnat!

  2015-04-13 På svenskt initiativ finns nu en ny internationell standard för lättöppnade förpackningar. I standarden definieras designkrav på en förpackning för att den ska vara lättöppnad. Standarden hjälper företag och upphandlare att ställa krav vid inköp av förpackningar, vilket är till stor hjälp för äldre och funktionshindrade som upplever att många förpackningar är svåra att öppna.

  Läs mer
 • PRO Medlemsportal har lanserats

  2015-03-25 För att ytterligare utveckla vår medlemsservice finns nu en medlemsportal på PRO:s webbsida.

  Läs mer
 • PRO Grängesberg jubilerade

  2015-02-23 Den 21 februari var det 80 år sedan PRO:s äldsta förening bildades i Grängesberg. PRO:s ordförande var på plats för att delta i jubileet.

  Läs mer
 • Dansglada PRO:are sökes till Spanienresa

  2015-01-22 Vår resebyrå PROmedlemsresor har i april en dansresa till Andalusien, Spa­nien – en festlig vecka med dans och trevligt umgänge. Hotellet är beläget invid Medelhavets strand.

  Läs mer
 • Vårens kurser inom hälsa och friskvård

  2015-01-19 Carina Wenngren, lärare på PRO:s folkhögskola, ser nu fram emot kursen Läkande kost och friskvårdsledarkursen. Hon berättar om en deltagare som hörde av sig efter kursen med en solskenshistoria.

  Läs mer
 • Korta kurser i januari med lediga platser

  2014-12-04 Under vecka 4 och 5 i januari har PRO:s folkhögskola i Gysinge lediga platser på en rad korta kurser. Det är två ledarkurser i Qi Gong och Linedance, samt kurser i engelska, "må bra hela livet" och lappteknik.

  Läs mer
 • Banker måste ta sitt ansvar för kontanter

  2015-03-18 Allt färre bankkontor accepterar kontanter och antalet bankomater minskar. Denna utveckling drivs av bankerna, svenskarna har inte efterfrågat den. Detta är orimligt – säger PRO tillsammans med flera organisationer i en debattartikel på SVT Opinion. Bankerna måste ta sitt ansvar för kontanterna.

  Läs mer
 • Skärp lagen så att äldre får bättre vård

  2015-03-18 PRO kräver att lagen skärps så att äldre får den vård och det omhändertagande de har rätt till. PRO:s ordförande Curt Persson lyfter i Dagens Samhälle att lagen måste skärpas så att landstingen och kommunerna samverkar bättre när en patient är färdigbehandlad och ska skickas hem.

  Läs mer
 • Åldersfixering ett växande problem

  2015-03-17 Det finns många exempel på strukturell åldersdiskriminering av äldre i Sverige. Socialförsäkringslagstiftningen, försäkringar, sjukvården, tillgång till läkemedel, möjligheten till lån, med mera. PRO:s ordförande Curt Persson lyfter i veckan frågan om åldersdiskriminering i en debattartikel på SVT opinion.

  Läs mer
 • PRO gör skillnad

  2015-03-16 Runt om i landet arbetar PRO för att göra tillvaron bättre för äldre. Exemplen är många där PRO tar strid för att få behålla en omtyckt vårdcentral, kämpar mot försämringar i äldreomsorgen, driver på för en bättre färdtjänst eller trevligare matupplevelser. Kalmar är ett exempel.

  Läs mer
 • Många äldre kvinnor i ekonomisk utsatthet

  2015-03-06 PRO uppmärksammar internationella kvinnodagen genom att återupprepa det vi sagt många gånger; Pensionssystemet är ohållbart och måste ses över samtidigt som det behövs akuta åtgärder för de med allra lägst pension. 225 000 äldre svenska pensionärer lever under EU:s fattigdomsgräns, enligt den senaste prognosen från Pensionsmyndigheten. 135 000 av dessa är kvinnor.

  Läs mer
 • Äldreministern gav löfte på vårt seminarium

  2015-02-03 Under vårt seminarium om fallolyckor lovade äldreminister Åsa Regnér att återkomma med en strategi för att minska antalet fallolyckor. Och experter på området visade på fakta och framgångsfaktorer.

  Läs mer
 • Få koll på läkemedel i ny webbutbildning

  2015-01-30 I vårt projekt Koll på läkemedel finns nu en webbutbildning med verktyg att påverka äldres läkemedelsbehandling. Webbutbildningen kan genomföras enskilt eller i en studiecirkel i din PRO-förening.

  Läs mer
 • "Fallolyckorna kan halveras inom fyra år"

  2014-11-19 SVT har granskat de allvarliga fallolyckorna bland äldre. Var femte minut faller någon så illa att de behöver uppsöka sjukhus. PRO bjuder nu in ansvariga statsråd till samtal om hur antalet fallolyckor kan halveras.

  Läs mer
 • 1 600 äldre dör varje år på grund av fallolyckor

  2014-09-30 Hur många äldre ska dö innan samhället tar frågan på allvar? Det frågar sig PRO:s ordförande Curt Persson efter att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap idag presenterat ny statistik gällande fallolyckor.

  Läs mer
 • PRO:s sakkunnig: "Ovärdigt att nekas dusch"

  2014-09-22 Dagens Eko tar idag upp frågan om äldres självbestämmande inom äldreomsorgen. PRO:s sakkunnig i omsorgsfrågor, Guy Lööv, tycker att det är ovärdigt av kommuner att neka äldre bestämmanderätten över sin personliga hygien.

  Läs mer
 • Diskuterade fallolyckor med äldreministern

  2015-01-15 Äldreminister Åsa Regnér kommer att medverka under PRO:s seminarium om fallolyckor den 2 februari. PRO:s ordförande träffade ministern i tisdags för att bland annat diskutera frågan om fallolyckor.

  Läs mer
 • Märtha Dahlberg intervjuas om ekomat

  2014-12-12 Prisskillnaden mellan ekologiska och konventionella varor är fortfarande stor. Detta visar PRO:s prisundersökning 2014. Märtha Dahlberg, PRO:s sakkunnig i konsumentfrågor, intervjuas om orsakerna i EFN Ekonomikanalen.

  Läs mer
 • Fortfarande stora prisskillnader på mat

  2014-12-10 I PRO:s stora prisundersökning 2014 fanns de billigaste varukorgarna i Blekinge, Skaraborg och Södra Älvsborg. Nytt för i år är att undersökningen också jämför en ekologisk varukorg med en konventionell.

  Läs mer
 • "Äldre hamnar i digitalt utanförskap"

  2014-11-13 ”Jag hör så gott som dagligen av medlemmar som upplever problem när banker slutar hantera kontanter, när bussbiljetter och offentliga toaletter endast kan hanteras med hjälp av mobiltelefon”, skriver PRO:s ordförande Curt Persson på SVT Opinion.

  Läs mer
 • Bygg bostäder som pensionärer har råd med

  2014-09-17 Äldre och yngre som saknar kontakter och ekonomiska muskler för att få ett bra boende blir lidande av den bristande politiken. Det skriver PRO:s ordförande Curt Persson och Riksbyggens vd Leif Linde i en debattartikel i Dagens Samhälle.

  Läs mer