A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vi har ett Nytt År 2018- ett bra år!

 

Vi vill gärna ha in synpunkter på vad Ni vill att vi skall göra mer, än de senaste 5 åren i PRO lokalerna!  Förhoppningen är: föryngring, medelåldern är ganska hög hos oss!      Vi har det bra, trots  krämpor  av något slag.       Men med goda sociala kontakter o gemenskap, håller vi oss nog friskare lite längre nu, än våra tidigare generationer!          Detta bör betonas, att  föreningen  fortsätter med sin idella verksamhet, får oss att må så bra som  möjligt  och att trivas!          ´Nya  medlemar  "Välkomnas", de blir  framför allt Ni  50 - 60 talisterer!                       Då kommer andra värderingar  in i förenings livet, kan detta mål upprätt hållas?                 Ja,föreningen står inför en stor  utmaning, den bildades 1971 den 4 maj, med den tidens oro!     Tiderna har förändrats på dessa år, åvanstående genrationer har andra värderingar!            Det sägs ofta "Curling föräldrar" men vi då, tar hand om barn -barnbarn, att få lite hjälp med bl.a. dagen teknik.           Har därför inte tid, att vara fri till eget liv!      PRO har flera aktiviterer som kan passa in o ge intresse, studie cirklar, kortspel - Boule - Bingo - Golf = även miniangolf o  Resor: 1 dags o mer.      Så klart våra trivsel  - informations träffar, trevliga "Silla " fest vid midsommar, juli - augusti " Grillaftnar" ( var o en tager eget att grilla)  på de 3 grillar som finns, vid regn har föreningen tält, att vara  å äta o fika!               Lite underhållning i form klurigheter o någon gång musik m.m.         Senare - september " Ärtfet" med tillbehör,  det finns fika vid alla dessa till fällen  för en 10:a                                                                        Finns det mer?          På vårvintern:  "Sitt - dansgympa" 1 tim till musik,varje måndag januari till slutet april, då även Canasta  spelas torsdagar, gynpan på f.m. kortspele på em. - kväll !     Se mer i annonser o kalendern!     

   Under våren 2017 har detta hänt att PRO Barkåkra  tyvär har upphört som egen förening!   PRO Hjärnarp- Tåstarp, har välkomnat medlemmar som vill vara hos oss.  Men en del har går ur av olika skäl !   

     Alla som har intyesse är, nyblivna  o sjukpennisionärer ärHjärtligt Välkomna till vår förening!   

 

                                               

    

                                                         

       

       

 

 

 

Aktuellt från Hjärnarp-Tåstarp

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks