A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO påverkar

Kommunala Pensionärsrådet

PRO Eslöv ingår i KPR.

KPR består av ledamöter från Kommunstyrelsen, Vård- och Omsorgsnämnden samt representanter för pensionärsorganisationerna PRO, SPF, SKPF och SPRF.

KPR är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna å ena sidan och kommunens styrelser och nämnder å andra sidan.

Syftet är att förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre och att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering. Rådet kan också initiera nya pensionärsfrågor och ska vara remissorgan samt vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

PRO representeras av

Berit Skoog, PRO Marieholm med Kerstin Dahlman som ersättare.

Monica Jönsson, PRO Billinge/Stockamöllan med Roland Olsson som ersättare.

Hans Månsson, PRO Stehag med Else-Britt Svensson som ersättare.

Lena Larsson, PRO Eslöv med Agneta Bengtsson som ersättare.