A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

  

     

 Hälsar välkommen som medlem vi vänder oss i första hand till dig som varit anställd vid Malmö Brandkår samt Räddningstjänsten Syd gäller samtliga yrkesgrupper inom brand, ambulans, färdtjänst  och sotare även make/maka eller sambo kan vara medlemmar även om de inte är pensionärer, samt övriga enligt PRO:s stadgar.

Föreningens uppgift är:

Att bevaka pensionärernas intresse i olika samhällsfrågor och att bedriva en egen omfattande verksamhet i vilken medlemmarna kan känna glädje och gemenskap.

PRO har sedan starten varit en partipolitiskt obunden organisation som står öppen för alla pensionärer i stadgarna sägs: "Riksorganisationen och dess lokala och regionala organ är i förhållande till politiska partier obundna och till religiösa samfund och nykterhetsorganisationer neutrala".

Aktuellt från Brandkåren

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks