A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Välkommen till Samorganisationen

Samorganisationens huvuduppgift är:

 

-att samordna och tillvarata de anslutna föreningarnas och medlemmarnas intressen

-att inom kommunen driva frågor i syfte att öka de äldres inflytande i samhället och förbättra  deras livsvillkor

-att fungera som remissinstans och arbeta för goda kommunala anslag

-att utveckla gemenskap, hälsofrämjande fritidsaktiviteter samt utbildningar tillsammans med  föreningarna

Aktuellt från Helsingborg

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks