A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bli medlem i en aktiv förening

 

Tycker Du att det är svårt att läsa texten så kan Du göra den större genom att trycka på tangenterna Ctrl och +.

 

PRO Stuvsta-Snättringe är en mycket aktiv förening och har såväl Studiecirklar, Kultur – Teater, Konst, Litteratur, Film, Resor och Studiebesök som Friskvård på programmet. Under flikarna i övre raden hittar Du information om all vår  verksamhet. Information om de olika aktiviteterna, innehåll och tider, hittar du under fliken Aktivitetskalender.
Vi har medlemsmöten andra torsdagen i varje månad  kl. 13.00-15.00, med uppehåll under sommaren, i  Stuvstakyrkans samlingslokal på Mellanskogsvägen 1-3. Kallelse sänds ut till samtliga medlemmar i god tid före mötena. På mötet informerar vi om vad som hänt, och vad som kommer att hända, som berör oss pensionärer. Förutom information har vi alltid en programpunkt med Underhållning och så har vi förstårs kaffe med dopp under trevlig social samvaro.

Under fliken Bli medlem hittar Du vad Du får för medlemsavgiften som tillägg till vad lokalavdelningen kan erbjuda. Där finns också en anmälningsblankett.

Om Du ännu inte är pensionär men gift eller sammanboende  med en PRO-medlem, kan Du också bli medlem i  föreningen. Medlemsavgiften för medlemmar i PRO Stuvsta-Snättringe är för närvarande 295 kronor per år varav 60 kronor går till lokalavdelningen och resten till Riksorganisationen och PRO-distriktet.

PRO är en politiskt obunden organisation men är mycket aktiv i intressepolitiska frågor och kan därför bevaka och kraftfullt driva våra viktiga frågor: Ekonomi, Bostad, Vård och Omsorg, såväl på riksplanet som lokalt genom Huddinge Pensionärsråd.
Det är inte utan skäl man säger att storleken har betydelse.

Under fliken Anslagstavlan kommer vi att löpande informera om viktiga händelser samt förändringar i vårt program, t.ex. ändrade tider för aktiviteter, etc.

                      

Aktuellt från Stuvsta-Snättringe

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks