A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

HÖSTPROGRAM 2016

 

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna till höstens möten och aktiviteter. Vi hoppas att detta program skall inspirera Dig att komma med i våra intressanta studiecirklar, i våra trevliga och nyttiga friskvårdsaktiviteter eller i våra uppskattade resor och utflykter.
På våra medlemsmöten kommer vi som vanligt ha information, i höst blir det bl.a. ett mycket intressant föredrag om STROKE. Underhållning och fika blir det också.

Våra kontaktombud och styrelsen har haft utbildning under två dagar. Vi lärde oss mera om vår förening PRO, om våra olika roller, om ledarskap och om hur man möter olika människor. Vi talade också om kontaktombudens uppgifter och ansvar.

Vi har även i år samlat alla våra duktiga funktionärer till en utbildnings- och inspirationsdag. Vi var 40 personer, som diskuterade demokratifrågor: vem har makt och inflytande i vår förening, hur kan vi öka inflytandet för våra medlemmar och vad finns det för hinder för demokrati? Mona Rudenfeldt från distriktets kommunalpolitiska kommitté talade, mycket uppskattat, om vikten av att driva intressepolitik. Vad är intressepolitik i stort och speciellt för oss äldre. Det kan handla om färdtjänst, apotekens avreglering, hemtjänst, bussar, snöröjning osv. Det är vardagsnära frågor som är politiskt beslutade, som berör eller stör oss på olika sätt. Vi fick olika tips på hur vi kan komma vidare med våra lokala frågor, vinkbussarna t.ex. Vi avslutade som vanligt med teambuildning – 3-kamp och ”märkligt” nog fick alla lag pris även denna gång. Detta är en viktig dag för styrelsen, här får vi nya idéer och underlag för nästa års verksamhetsplan.

Den intressepolitiska fråga som PRO tillsammans med andra pensionärsföreningar drivit under försommaren är bankernas negativa inställning till kontanthantering. Det ställer till stora problem för oss med lottförsäljning, fikapeng på medlemsmöten osv. När ingen bank vill ta emot våra kontanter. PRO har uppvaktat regeringen och samlat in namnunderskrifter. Vår förening har samlat och sänt in listor med 120 namn till riksorganisationen. PRO är en stark intresseorganisation med sina drygt 400.000 medlemmar.

En ny studiecirkel i höst är den om andra världskriget. Vi följer med spänning om det finns något intresse. Vi kan också bland resor och utflykter hitta flera konserter än vanligt, som många har önskat, men även där ser vi med spänning på intresset.

Vi samarbetar sedan många år med hemtjänsten på våra äldreboenden och seniorcentrum. Vi har filmvisning, middagar och vår sångkör uppträder. Vi har även ett gott samarbete med PRO Skogås och SPF Seniorerna i Trångsund i olika frågor.

Två andra viktiga samarbetspartners är ABF och Huddinge kommuns avdelning Kultur och Fritid. De ger bl.a. hjälp och stöd till cirklar, träffar, med lokaler, marknadsföring, tryckeri och till vår stora Sensommarfest i Stortorpsparken.

Vi ser fram emot en givande och meningsfull höst

VÄLKOMNA! STYRELSEN

Aktuellt från Trångsund

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks