A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

                                                                                                          

VÅRPROGRAM 2017                                                                                                                    

Nu går vi in i ett nytt år med entusiasm och förhoppningar. Vår önskan är att det blir bra och givande för oss i föreningen och för alla pensionärer. Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna till vårens möten och aktiviteter. Vi hoppas att detta program skall inspirera Dig att komma med i våra intressanta studiecirklar, i våra trevliga och nyttiga friskvårdsaktiviteter eller på våra uppskattade resor och utflykter. Våra medlemsmöten under våren kommer att, förutom föreningsfrågor, bl.a. innehålla information om diabetes. Det blir som vanligt underhållning med en sjungande polis och två fantastiska ungdomar, missa inte det och så fika förståss. Medlemsmötet är vårt viktigaste informationsforum - här hör du först allt nytt som händer – här har du som medlem möjlighet att göra din röst hörd och påverka – här träffar du vänner och umgås.

PRO har tillsammans med ABF tagit fram en ny rapport: Välfärdsteknik - hot eller möjlighet. Inom äldreomsorgen och i äldre personers dagliga liv håller ny teknik på att göra sitt intåg. Trygghetslarmen digitaliseras, fysiska nycklar ersätts med nyckelfri hemtjänst och kommuner provar personlig tillsyn nattetid med en mörkerseende kamera. Vissa hemtjänstbesök kan komma att ersättas med kontakt via tv eller surfplatta. På vems villkor och på vilket sätt ska välfärdstekniken användas? När staten och kommunerna tar fram en strategi för införandet av välfärdsteknik, måste äldre, anhöriga och äldres organisationer vara med. Vill du vara med och påverka? Vi startar en ny studiecirkel i ämnet, se programmet sidan 6.

Vid PRO Stockholms läns höstmöte antogs ett uttalande, vilket vi stödjer till fullo, med krav på äldreomsorgsgaranti. Den skall innehålla garantier för olika boenden efter behov och den enskildes önskan, kvalificerad hemtjänst och välutbildad personal. Du finner hela uttalandet på distriktets hemsida pro.stockholm.se.

I detta program hittar du vårens alla aktiviteter. Det är en omfattande verksamhet som presenteras och vi tror att alla ska kunna hitta något som passar. Vi i styrelsen känner oss stolta och glada över våra kunniga, kompetenta, duktiga ledare och funktionärer, utan dem stod vi oss slätt. De jobbar helt ideellt med att tillvarata våra intressen, för att du och vi ska få en meningsfull tillvaro, en bra gemenskap och kul aktiviteter. Det de gör kan inte nog uppskattas. Vill du bli ledare eller har frågor eller synpunkter, hör av dig till styrelsen.

Vi samarbetar sedan många år med våra äldreboenden och seniorcentrum. Vi har studiecirklar, middagar, olika träffar och vår sångkör uppträder. Två andra viktiga samarbetspartners är ABF och Huddinge kommuns avdelning Kultur och Fritid. De ger bl.a. hjälp och stöd till cirklar, träffar, med lokaler, marknadsföring, tryckeri och till vår stora Sensommarfest i Stortorpsparken.

                  Vi önskar alla ett Gott Nytt PRO-år!  

                                    Styrelsen

 

Aktuellt från Trångsund

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks