A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

VÅRPROGRAM 2016

Nu går vi in i ett nytt år med entusiasm och förhoppningar. Vår önskan är att det blir
bra och givande för oss i föreningen och för alla pensionärer. Styrelsen hälsar alla
medlemmar varmt välkomna till vårens möten och aktiviteter. Vi hoppas att detta
program skall inspirera Dig att komma med i våra intressanta studiecirklar, i våra
trevliga och nyttiga friskvårdsaktiviteter eller på våra uppskattade resor och
utflykter.

Våra medlemsmöten under våren kommer att, förutom föreningsfrågor, innehålla
information om naturligt åldrande och fallbeteende. Det blir som vanligt
underhållning, bl.a. en matrosorkester, och fika. Medlemsmötet är vårt viktigaste
informationsforum - här hör du först allt nytt som händer – här har du som medlem
möjlighet att göra din röst hörd och påverka – här träffar du vänner och umgås.

Vid PRO distriktets höstmöte antogs ett uttalande, nämligen "PRO kräver rejäla
jämställdhetsåtgärder för att avskaffa äldrefattigdomen". Hela 225 000 pensionärer,
varav flertalet kvinnor, i vårt land ligger under EU:s fattigdomsgräns på 11 100
kronor per månad i disponibel inkomst. PRO Stockholms län kräver åtgärder, bl.a.
låt garantipensionen följa inkomstutvecklingen och höj bostadstillägget och gör det
enklare att söka. Läs mera på PRO:s hemsida. Alla ska kunna leva på sin pension.

I detta program hittar du vårens alla aktiviteter. Det är en omfattande verksamhet
som presenteras och vi tror att alla ska kunna hitta något som passar. Vi i styrelsen
känner oss stolta och glada över våra kunniga, kompetenta, duktiga ledare och
funktionärer, utan dem stod vi oss slätt. De jobbar helt ideellt med att tillvarata våra
intressen, för att du och vi ska få en meningsfull tillvaro, en bra gemenskap och kul
aktiviteter. Det de gör kan inte nog uppskattas. Vill du bli ledare eller har frågor eller
synpunkter, hör av dig till styrelsen.

Vi samarbetar sedan många år med våra äldreboenden och seniorcentrum. Vi har
studiecirklar, middagar, olika träffar och vår sångkör uppträder. Två andra viktiga
samarbetspartners är ABF och Huddinge kommuns avdelning Kultur och Fritid. De
ger bl.a. hjälp och stöd till cirklar, träffar, med lokaler, marknadsföring, tryckeri och
till vår stora Sensommarfest i Stortorpsparken.

Vi önskar alla ett gott nytt PRO-år!

Styrelsen

Aktuellt från Trångsund

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks