A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Om föreningen

Intervju med vår kassör Lars Hillbom

Från decembernumret 2013 Bladet

”PRO Jakobsberg har en stark ekonomi, men kräver tillskott inför en framtid med många frågetecken och osäkerheter”, svarar Lars på min första fråga om budgeten och det ekonomiska läget för år 2014.

Medlemsmötet den 21 november beslutade bl.a om en höjning av föreningens medlemsavgift från 65 kronor till 80 kr per år, med PROdistriktets och riksorganisationens avgifter blir det sammantaget 310 kr för 2014.

Varför, Lars? 
”Vår förening har en mycket omfattande verksamhet med hög kvalitét, vilket kräver att vi höjer föreningens medlemsavgift till 80 kr, pubavgiften till 75 kr och cirkelavgiften till 150 kr för att bevara den höga ambitionen”. "Medlemsavgiften höjdes senast 2008 och utan höjningarna skulle PRO Jakobsberg gå med ”förlust”, men styrelsen anser att vår förening ska ha en budget och ekonomi i balans, samt enfortsatt bra verksamhet”. säger Lars.

Vilka frågetecken och farhågor kan du se dekommande åren? 
”ABF Norra Stor-Stockholm är i ekonomisk kris och vi vet inte vilka pengar för kurser och lokaler vi kan få framöver. En stor utmaning de kommande åren är att klara 81:an efter halvårsskiftet 2015, då vårt avtal med ABF går ut. Därefter kommer säkert våra lokalkostnader öka”, svarar Lars.

Min nästa fråga till Lars
gäller kommunbidraget, som idag är ca 50.000 kr dvs 50 kr per medlem och år, eller 1 krona per vecka och medlem: ”Jo, det vore önskvärt och motiverat med en höjning, med tanke på den stora samhällsnytliga insats PRO och andra pensionärsorganisationcr gör för medlemmarna. Vi kommer att driva den frågan i PRO.s handlingsprogram inför valet 2014”, sam-manfattar Lars.
”Styrelsen menar att med höjningen för vår förening med 15 kr, så bör vi kunna klara oss utan höjning åtminstone några år, ha kvar en ordentlig ekonomisk buffert/ pengar på banken för att klara framtida utmaningar och stormar, samt trygga vår fina verksamhet”, avlutar Lars! 

Bo Johansson