A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Nytt från KPR

I KPI sitter representanter från PRO, Leif Fryklund ordf och  Roland Sandén vice orf
och SPF Seniorerna Lidingöskeppet Bo Brismar.

Kommunala pensionärsrådet KPR, är ett forum för samråd och information mellan Lidingö kommun och pensionärsorganisationerna i kommunen

Kommunala pensionärsrådet (KPR) håller regelbundna möten mellan Lidingöpolitiker, PRO Lidingö och SPF Seniorerna Lidingöskeppet. I KPR får PRO och SPF möjlighet att  komma med förslag och synpunkter för sådant som rör Lidingös pensionärer. Från PRO Lidingö deltar ordf Leif Fryklund och Roland Sandén, vice ordf. och som ersättare Sven Erik Wånell.

Utdrag från KPR minnessanteckningar nr 4,
2017-11-21

Med på mötet från PRO var Roland Sandén och Sven Erik Wånell 

Aktuellt från omsorgs- och socialnämnden
Birgitta Sköld, informerade om aktuellt från omsorgs- och socialnämnden,
bland annat:
- Arbetet med budget
- Mat och måltider
- Fortsatt satsning på anhörigstöd
- Boendeplanen togs i höstas. Det ser positivt ut för framtiden när det   
  gäller platstillgång.
- Ett nytt omsorgsboende (privat regi) kommer att öppnas i Dalénum
  med ca 55-60 platser.
- Arbete pågår för att få personalen i den egna hemtjänsten att stanna
  längre. Det börjar ge resultat.

Birgitta Sköld informerade också om kösituationen till Tor och svarade att många ställer sig i kön men att det är ganska ofta förekommande att man inte känner sig redo att flytta när man får platserbjudande.

Tor sorterar inte under omsorg- och socialnämnden. Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att kartlägga alla olika typer av boende på Lidingö. I uppdraget ingår inte en tillgänglighetsinventering. Den färdiga kartläggningen ska publiceras på webben. När det gäller nya hyror för de boende på Tor så ligger ärendet i hyresnämnden för beslut.

Aktuellt från omsorgs- och socialförvaltningen
Tomas Öberg informerade om aktuellt inom omsorgs- och socialförvaltningen:
Bland annat att kundcenter (centraliserad) har införts i staden. Tre personer från omsorgs- och socialförvaltningen (osf) besvarar de frågor som berör osf:s  områden. Tomas Öberg fick med sig önskemålet att kundcenter och seniordialogen ska hitta bra former för samverkan. 

Hör gärna av dig till någon i PRO Lidingös styrelse om du har förslag på frågor som du tycker är viktiga för Lidingös pensionärer och som bör tas upp i KPR. 

Roland Sandén

Anita Hitterdahl