A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ordförande har ordet

   
   

(om du vill se större text tryck <ctrl><+>) (om du vill återgå tryck <ctrl><0>)

Ola bild beskuren och förminsdad

 Är du över 70 år och behöver hjälp med sysslor som innebär klättra på stege, lyfta tungt med mera. Ring TRYGGVE 08-718 8000, en gratis service som nacka kommun erbjuder.

Trevligt att du besöker vår hemsida.

Älta växer och har om några år ca 15 000 invånare. Nu är vi 12 000, varav ca 2400 är äldre än 65 år. Man räknar med att andelen äldre av befolkningen ökar och är nu ungefär en femtedel av befolkningen. Det finns utredningar om äldre som pekar på att ca en tredjedel av de allra äldsta mår dålig psykiskt.

Nacka kommun är med i ett EU-projekt som syftar till att hjälpa de som behöver och vill ha hjälp. PRO Älta vill vara med i den verksamheten som förhoppningsvis ska göra livet bättre för alla äldre.

Tanken hisnar om man betänker att enligt forskningen skulle det alltså kunna vara ca 800 äldre människor i Älta som känner sig ensamma och mår dåligt av det.

Vårt nya vårprogram hoppas jag ska tillgodose något som ska tilltala många. Du kan läsa mer om våra aktiviteter under fliken Aktivitetskalender. Du kan också se vad våra andra 5 föreningar erbjuder. Inför varje aktivitet affischerar vi i Älta centrum. Vi skickar också e-post till alla som står på vår e-postlista. Skicka gärna din e-postadress till ola.birger@gmail.com .

Du som är medlem i PRO får gärna bjuda med någon som du känner till våra olika aktiviteter. Alla träffar utom årsmötet i februari och budgetmötet i november är öppna för alla, inte bara medlemmar.

Till sist vill jag vädja till er alla att fundera tag över om ni kan sätta av tid för att hjälpa till med vår verksamhet. Vi i styrelsen känner att vi inte räcker till för allt det som vi skulle vilja göra. Vi är helt enkelt inte tillräckligt många.

Du kan också tipsa vår valberedare Sten Grack 0707-83 15 76 eller sten@grack.se

www.pro.se/alta        till vår hemsida

Till samorganisationens hemsida
    h
ttp://pro.se/Distrikt/Stockholms-lan/Samorganisationer/Nacka/

alta[a]pro.se              till föreningens brevlåda

Aktuellt från Älta

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks