A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO Haninge Samorganisation

                   Uppdaterat 23.02.2013

        
           
Önskar du större text 

               Tryck     Ctrl +                               

                Kan göras flera gånger

               För att återgå Tryck     Ctrl 0 (noll)
                             -----------------------

 

 

Inom Haninge Kommun finnes 6 PRO-föreningar,
samtliga anslutna till PRO Haninge Samorganisation

(Dalarö, Muskö, Handen,Vendelsö, Västerhaninge och Handen Finska)

  

  

 

e-post: PROhaninge.stockholm-lan@forening.pro.se

 

Samorganisationen har till uppgift:

  • Samordna och tillvarata (föreningarnas gemensamma intressen

  • Medverka till en positiv medlemsutveckling

  • Utse ledamöter i kommunens Pensionärsråd (KPR)

  • Fungera som remissinstans

  • Inom Kommunnen driva pensionärsfrågor samt verka för att pensionärernas inflytande ökar

  • Verka för bra kommunala anslag till verksamheten.

Aktuellt från Haninge

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks