A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Föreningen

Ansvarsområden

Ansvarsområden 2018 för styrelsen och förtroendevalda

Ordförande: Monica Husberg 08 512 353 36
monica@dekalodekor.se
Leda styrelsearbetet    
Verksamhetsplan    
Verksamhetsberättelse    
Budget    
Kommunikation    
internt och externt    
Ansvarig utgivare    
Facebook    
Reklam och utbud    
Avtal    
KPR (Vallentuna    
kommun)    
Planering av resor    
     
Vice ordförande: Christer Kraft  070 695 53 75
kraftchrister@gmail.com
Tillfälligt ersätta ord-
föranden 
   
Lokalansvarig (innehållet
i vårt förråd i församlings-
gården och att städning 
av lokalen efter vår
användning är gjord) 
   
Utdelning av förenings-
material till medlemmar
och uppsättning av
affischer på anslagstavlor 
   
     
Ekonomi: Ewa Larsson 073 620 72 96
ewa.larsson4@gmail.com
Resultat och balans    
Budget    
Medlemsregister    
Registeransvarig    
Lotteri    
     
Sekretariat:  Rut Attehag  08 512 353 01
attehag@gmail.com 
Allmänt styrelsearbete    
Sekretariat    
Föreningens arkiv     
Träffen     
Anmälningar till resor
och aktiviteter
   
E-post    
Inkommande post     
     
Studieorganisatör:  Birgitta Logren   08 512 352 22
b.b.lovhagen@telia.com
Ansvara för att styrelsen
och övriga förtroende-
valda har önskvärd
utbildning 
   
Anmälningar till
utbildning
   
Gymnastik    
Studiecirklar    
Kultur    
     
Ledamöter:     
Allmänt styrelsearbete     
     
Ledamot:  Birgitta Tinmark 073 822 37 36
btinmark@gmail.com
Friskvård     
Utdelning av förenings-
material och uppsättning
av affischer på anslags-
tavlor
   
     
Ledamot: Barbro Åhman 070 818 68 42 
Tillsammans med vice ordförande
dela lokalansvaret (innehållet i
vårt förråd i Församlingsgården
och att städning av lokalen
efter vår användning är gjord)
   
Utdelning av föreningsmaterial
till medlemmar och uppsättning
av affischer på anslagstavlor
   
     
Web-ansvarig:
(ingår inte i styrelsen) 
May-Britt Lundquist  08 512 352 06
malu@ullu.se 
Hemsidan    
Redaktör för medlemsblad och
annat material och utskick
   
     

Boule:
(ingår inte i styrelsen)

Åke Andersson
(sektionsledare
08 512 350 76
andersson.0851235076@
telia.com 
     
IT-Data:
(ingår inte i styrelsen)
Björn Hellberg 08 512 354 81
hellberg422@gmail.com
     
Revisorer: Agneta Eklöf
(sammankallande)
070 662 07 00 
  Björn Logren 08 512 352 22 
  Hans-Bertil Larsson
(ersättare) 
08 512 351 91
     
Valberedning: Karl-Ivar Karlsson
(sammankallande)
070 682 24 16 
  Bennie Karlsson 0707 232 232 
  Åke Uddén  073 905 79 33