A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Föreningen

Styrelsen

Styrelse och övriga förtroendevalda 2017

Styrelse

Ordförande:             Ulf Lundquist                t o m årsmöte 2018
tfn: 08 512 352 06    e-post: ulma.lundquist@gmail.com

Vice ordförande:       Monica Husberg            t o m årsmöte 2018
tfn: 08 512 353 36    e-post: monica@dekalodekor.se

Kassör:                   Ewa Larsson                t o m årsmöte 2018
tfn: 0707 495 372     e-post: ewa.larsson@gmail.com

Sekreterare:            Rut Attehag                 t o m årsmöte 2019
tfn: 08 512 353 01    e-post: attehag@gmail.com

Studieorganisatör:    Birgitta Logren             t o m årsmöte 2019
tfn: 08 512 352 22    e-post: b.b.lovhagen@telia.se

Ledamot:                Birgitta Tinmark            t o m årsmöte 2019
tfn: 08 512 351 91    e-post: tinmark@gmail.com 

Ledamot:                Marianne Tomaszewski   t o m årsmöte 2018
tfn: 08 512 350 66    e-post: tomaszewski@gmail.com

Revisorer

Sammankallande:     May-Britt Lundquist       t o m årsmöte 2019
tfn: 08 512 352 06    e-post: malu@ullu.se

                              Inger Jacobsson           t o m årsmöte 2018

Ersättare                  Agneta Eklöf               t o m årsmöte 2019

Valberedning

Sammankallande:     Bennie Karlsson            t o m årsmöte 2018
tfn: 070 723 23 23    e-post: bennie@ssp.st 

                             Håkan Håkansson         t o m årsmöte 2018

                             Björn Hellberg              t o m årsmöte 2018

Media
tfn: 08 512 352 06    May-Britt Lundquist       t o m årsmöte 2019
                             e-post: malu@ullu.se


Kårsta den 17 mars 2016

Ulf Lundquist