A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Träffen

Träffen

Aktiviteter januari - februari

PRO Kårsta

Ordförande: Ulf Lundquist, Tfn: 08 512 352 06 eller 0730 370 674
E-post: ulma.lundquist@gmail.com

Kassör: Ewa Larsson, Tfn: 0707 495 372
E-post: ewa.larsson4@gmail.com

Sekreterare: Rut Attehag, Tfn: 08 512 353 01
E-post: attehag@gmail.com

Föreningens postadress: Sättratorpsvägen 3, 186 60 Vallentuna
Hemsida: pro.se/karsta

Lokal för våra möten och träffar är församlingsgården i Kårstaby, om inte annat anges.

Mer information om våra aktiviteter finns på vår Hemsida.

Måndagar  
15 jan. - 16 apr.
Kl. 10.00-12.00 

  Gymnastik för seniorer
Vårterminen startar igen den 15 januari tom 16 april. Höstterminen from 10 september tom 10 december. Alla kan vara med. 
Kontaktperson: Birgitta Tinmark
Tfn: 0738 223 736
 

Tisdagar
Kl. 9.25

  Boulen 
Under vinterhalvåret spelar vi i gamla lokstallarna i Rimbo. Vi träffas vid Kårsta torg kl 9.25 för gemensam färd till Rimbo.     
Kontaktperson: Åke Andersson
Tfn: 08 512 350 76

Torsdag 25
januari
kl. 17.00-20.00
 

 

Mat & dryck
Tema: Ej fastställt.  Värdinna Birgitta Tinmark
Anmälan senast 22 januari till Bennie Karlsson,
Tfn: 0707 232 323 

Onsdag 7
februari
kl. 13.00- 16.00

 

Smörgås, dryck, kaffe, te och kaka – kostnad 30 kr

Aktivitet: Föredrag om fåglar av Hans-Georg Wallentinus

Torsdag 22
kl. 17.00- 20.00  


... 
Mat & dryck
Tema: Ej fastställt.  Värdar Ulf & May-Britt Lundquist
Anmälan senast 22 januari till Bennie Karlsson,
tfn: 0707 232 323
 


 Välkommen som medlem i PRO Kårsta

Vi är en liten förening med ca 70 medlemmar.
I en liten förening har du som medlem stort inflytande på föreningens aktiviteter.

I vår verksamhetsplan för 2017 har vi som målsättning att våra medlemmar ska uppfatta vår förening som en av Vallentunas mest attraktiva pensionärsföreningar.

Några av våra ambitioner är att:

  • under året kunna erbjuda ett mångsidigt programutbud  
    av aktiviteter, som kan intressera våra medlemmar.
  • medverka vid åldrings- samhällsplanering för våra
    medlemmar i Vallentuna kommun. 

Är du medlem i någon annan PRO förening kan du också bli medlem i PRO Kårsta för endast 60 kr per år. 

För mer information gå in på vår hemsida pro.se/karsta. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta mig Ulf Lundquist ordförande i PRO Kårsta.