A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Nu är det 26 medlemmar på resan till Sala. Anmäl före 7 maj.

Se under fliken Verksamhet - utflykter och resor.

Aktuellt från Gustavsberg - Ingarö

 • Lärorikt i Stadshuset

  2015-04-27 Det blev mycket ny kunskap som spreds till oss PRO-are när ett 20-tal av oss gjorde ett besök i Stadshuset.

  Läs mer
 • Fem på kurs

  2015-04-24 - Den här utbildningen var nödvändig och bra, var det samstämmiga omdömet. De som gav detta var delar av vår nya styrelse som var på en två dagars utbildning för nyvalda i PRO.

  Läs mer
 • Medlemsmöte april

  2015-04-16 Medlemsmötet i april hade två huvudpunkter. Det var tillkännagivandet av vilka ärenden av medlemmarnas förslag som styrelsen skulle arbeta vidare med. Den andra var att få information om de mervärden som finns i medlemskapet.

  Läs mer
 • Årsmötet 2015

  2015-04-15 Förutom nyval av ordförande valdes en del nya styrelseledamöter. En som avgick var den på bilden skrattande Rolando Valenti. Hans och övrigas munterhet beror på det vatten som blombuketterna lämnade efter sig på golvet.

  Läs mer
Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks