A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

En förening för gemenskap

 Gammal vänskap utvecklas

 PRO Gustavsberg-Ingarö är en förening där flera av de äldre medlemmarna har känt varandra i många år. Bakgrunden till detta är för många den gemensamma arbetsplatsen med de stora arbetsgivarna: Gustavsberg, Konsumentföreningen och Värmdö kommun. Men även engagemanget i idrottsföreningen, båtklubben och andra sammanslutningar. Det har utvecklats vänskapsband som även hålls samman efter pensioneringen. En av vår förenings uppgifter är att ge möjligheter för medlemmarna att träffa varandra i olika sammanhang.

Folkbildning som metod 

Vi är en folkbildande förening med olika studiebesök, resor, cirklar och flera  andra hälsobringande aktiviteter.Vi har ca 650 medlemmar och ett gemensamt mål: att förbättra vår kommun i samarbete med andra föreningar och äldreomsorgsrådet. Ett ideellt arbete som är partipolitiskt obundet,långsiktigt där vi värnar  om trygghet och trivsel. Det finns två PRO-föreningar på Värmdö som tillsammans har cirka tusen medlemmar.

Vi ser som vår uppgift att bevaka vi äldres rätt och möjligheter i  samhället och då främst på den kommunala nivån. Det har skett genom ett för det mesta förtroendefullt samarbete med de styrande i kommunen. Detta har under senare tid reglerats genom ett kommunalt pensionärsråd. 

Aktiviteter i gemenskap

Genom olika aktiviteter som resor, kulturupplevelser, studier och tematräffar vill vi ge medlemmarna möjlighet att öka sin livskvalitet och få möjlighet att odla sina intressen. Men även att berika det sociala livet genom att ge möjligheter att under trivsamma former träffa andra medlemmar.

Som medlem är du en resurs

Styrelsen har den bestämda uppfattningen att inte ”styra” utan istället vara den grupp som möjliggör för medlemmarna att utvecklas och få tillgodosett sina önskningar. 

Det som ovan skrivits kräver aktiva medlemmar som har synpunkter och själva gärna ställer upp på en och annan uppgift för att utveckla det gemensamma i föreningen. Det kan du göra genom att komma med idéer, hjälpa till vid enstaka tillfällen, som ledare för studiecirklar med mera. 

Aktuellt från Gustavsberg - Ingarö

 • Ändring av bidrag

  2016-06-23 Vård- och Omsorgsnämnden har beslutat om ändrade bidrag till pensionärsföreningarna. Det innebär ett grundbidrag med 1 500 kronor och 30 kr/medlem över 100 st.

  Läs mer
 • Stig Lindberg gånger två

  2016-06-02 Deltagarna i den här uppskattade konstvisningen fick en bra inblick i Stig Lindbergs konstnärsskap. Det började med Konsthallens utställning "Karnival" där sju konstnärer ställde ut verk som hade en relation till det som Stig Lindberg skapat. Sedan fick vi se Porslinsmuseets utställning.

  Läs mer
 • Våravslutning

  2016-05-21 Torsdagen den 19 maj var det avslutning av vårens verksamhet. Den bjöd på två traditioner; PRO-kören som sjöng vår- och sommarvisor med flera och princessbakelser. Men det blev mer av kultur då författaren och historikern Katarina Schoerner Carr gav oss "Glimtar ur Ingarös historia".

  Läs mer
 • Lill-Lördag succé

  2016-04-21 Alltfler har börjat upptäcka "det lilla storbandet" PRO Jazz. De spelade till dansen vid Lill-Lördagen den 20 april. Och de har lovat återkomma i höst.

  Läs mer
 • Närtrafik

  2016-04-20 Vid Kommunala Pensionärsrådets (KPR) möte den 22 februari 2016 fick pensionärsföreningarna i uppdrag att ge förslag till Närtrafik i Värmdö kommun. Föreningen efterlyste medlemmar som ville arbeta fram ett förslag. Rolando Valenti och Göran Ivarson, som tidigare varit med i KPR, tog tag i uppdraget för vår förening.
Här har du nu det förslag som lämnats in till kommunen gemensamt av våra båda PRO-föreningars representanter.

  Läs mer
Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks