A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vår förening

Ändamålet med PRO har i stadgarna uttryckts på detta sätt:

Vi verkar för ett samhälle där medborgarna har ekonomisk trygghet, där det finns god vård och omsorg och där livsmiljön är trygg och stimulerande.

• Vi vill att solidaritet och rättvisa ska vara grunden för medborgarnas gemensamma, politiska, arbete.

• Vi ska motverka främlingsfientlighet, åldersdiskriminering och all annan diskriminering och främja personliga kon- takter oavsett ursprung.

• Vi ska påverka politiska organ och andra beslutsfattare för att hävda pensionärernas intressen.

• Vi ska öka pensionärernas inflytande.

När det gäller föreningarnas verksamhet säger stadgarna att föreningen skall:

  • bedriva en bred verksamhet som befrämjar gemenskap och är till gagn för medlemmarna
  • verka för sammanhållning och stöd mellan olika pensionärsgenerationer
  • ordna möten, studier och kulturell verksamhet
  • verka för en positiv medlemsutveckling genom medlemsvärvning och medlemsvård

Aktuellt från Gustavsberg - Ingarö

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks