A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vår förening

Ändamålet med PRO har i stadgarna uttryckts på detta sätt:

Vi verkar för ett samhälle där medborgarna har ekonomisk trygghet, där det finns god vård och omsorg och där livsmiljön är trygg och stimulerande.

• Vi vill att solidaritet och rättvisa ska vara grunden för medborgarnas gemensamma, politiska, arbete.

• Vi ska motverka främlingsfientlighet, åldersdiskriminering och all annan diskriminering och främja personliga kon- takter oavsett ursprung.

• Vi ska påverka politiska organ och andra beslutsfattare för att hävda pensionärernas intressen.

• Vi ska öka pensionärernas inflytande.

När det gäller föreningarnas verksamhet säger stadgarna att föreningen skall:

 • bedriva en bred verksamhet som befrämjar gemenskap och är till gagn för medlemmarna
 • verka för sammanhållning och stöd mellan olika pensionärsgenerationer
 • ordna möten, studier och kulturell verksamhet
 • verka för en positiv medlemsutveckling genom medlemsvärvning och medlemsvård

Aktuellt från Gustavsberg - Ingarö

 • Jämnställd snöröjning

  2015-02-25 I dagarna talas det mycket om hur underhållet på våra vägar skall skötas vintertid. Begreppet "Jämställd snöröjning" har bildats. Det innebär att större hänsyn skall tas till gående och cyklande trafikanter. Redan 2012 väckte en av våra medlemmar en motion om detta. Tyvärr antogs den inte av kommunfullmäktige.

  Läs mer
 • Tryggheten finns ett telefonsamtal bort

  2015-02-23 Det är inte alltid så lätt att ta sig fram i kollektivtrafiken i Storstockholm. Men det finns hjälp att få för den som har funktionshinder eller är skröplig. SL-trafiken är till för alla.

  Läs mer
 • Bli cirkelledare

  2015-02-18 Utan att du känner till det så kanske du är den cirkelledare som kan väcka intresse och ha givande studiecirklar i vår förening. ABF erbjuder en kostnadsfri grundläggande cirkelledarutbildning.

  Läs mer
 • Funktionshindrade har stora problem när det brinner

  2015-02-18 Från tidningen Brandsäkert kan vi finna att av de hundratalet dödsbränder som varje år inträffar i Sverige sker 90 procent i bostäder, och de som dör är i hög grad äldre personer med funktionsnedsättningar. Men det pågår ett arbete för att minska detta och där har kommunerna kommit olika långt.

  Läs mer
 • Om parboende

  2015-02-17 PRO Gustavsberg-Ingarö har beretts tillfälle att avge yttrande över rubricerade skrivelse och framför följande synpunkter. Att äldre människor som så önskar ska ha rätt att fortsätta bo tillsammans med sin make/maka eller sambo i särskilt boende anser vi är en självklar rättighet.

  Läs mer
Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks