A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

En förening för gemenskap

 Gammal vänskap utvecklas

 PRO Gustavsberg-Ingarö är en förening där flera av de äldre medlemmarna har känt varandra i många år. Bakgrunden till detta är för många den gemensamma arbetsplatsen med de stora arbetsgivarna: Gustavsberg, Konsumentföreningen och Värmdö kommun. Men även engagemanget i idrottsföreningen, båtklubben och andra sammanslutningar. Det har utvecklats vänskapsband som även hålls samman efter pensioneringen. En av vår förenings uppgifter är att ge möjligheter för medlemmarna att träffa varandra i olika sammanhang.

Folkbildning som metod 

Vi är en folkbildande förening med olika studiebesök, resor, cirklar och flera  andra hälsobringande aktiviteter.Vi har ca 650 medlemmar och ett gemensamt mål: att förbättra vår kommun i samarbete med andra föreningar och äldreomsorgsrådet. Ett ideellt arbete som är partipolitiskt obundet,långsiktigt där vi värnar  om trygghet och trivsel. Det finns två PRO-föreningar på Värmdö som tillsammans har cirka tusen medlemmar.

Vi ser som vår uppgift att bevaka vi äldres rätt och möjligheter i  samhället och då främst på den kommunala nivån. Det har skett genom ett för det mesta förtroendefullt samarbete med de styrande i kommunen. Detta har under senare tid reglerats genom ett kommunalt pensionärsråd. 

Aktiviteter i gemenskap

Genom olika aktiviteter som resor, kulturupplevelser, studier och tematräffar vill vi ge medlemmarna möjlighet att öka sin livskvalitet och få möjlighet att odla sina intressen. Men även att berika det sociala livet genom att ge möjligheter att under trivsamma former träffa andra medlemmar.

Som medlem är du en resurs

Styrelsen har den bestämda uppfattningen att inte ”styra” utan istället vara den grupp som möjliggör för medlemmarna att utvecklas och få tillgodosett sina önskningar. 

Det som ovan skrivits kräver aktiva medlemmar som har synpunkter och själva gärna ställer upp på en och annan uppgift för att utveckla det gemensamma i föreningen. Det kan du göra genom att komma med idéer, hjälpa till vid enstaka tillfällen, som ledare för studiecirklar med mera. 

Aktuellt från Gustavsberg - Ingarö

 • Aktivt möte

  2015-11-13

  Läs mer
 • Bra initiativ

  2015-11-13 Rolando har under en lång tid haft promenader i närmiljön för att både höja pulsen, bränna kalorier och vid en kaffestund fylla på nya. Nu hade han skänkt några tankar till de som kommer ut mer sällan.

  Läs mer
 • Tack för guidning

  2015-11-13 Göran är mycket kunnig i Värmdös både forntida och nuvarande historia. Då han som kommunalråd (S) varit med i stora förändringar i kommunen och verkar känna alla har han både historia och historier att berätta.

  Läs mer
 • Du och centrala Gustavsberg

  2015-11-01 Kommunen bjuder in till arbetsmöte om centrala Gustavsberg. Hur vill du att det skall planeras? Det är viktigt att många synpunkter kommer till planerarnas och politikernas kännedom.

  Läs mer
 • Beslut med förhinder?

  2015-10-31 Våra medlemmar har genom styrelsen lämnat förslag till kommunen om att personligt larm inte skall kosta användaren något. Detta för att de som har det dåligt ställt inte skall tvingas mellan livsnödvändigt larm och andra utgifter. På samma sätt har resonerats när det gäller ett annat förslag om gratis broddar, vilket har blivit vanligt i andra kommuner. Vårt förslag stöddes av andra pensionärsföreningar i Kommunala pensionärsrådet. På kommunfullmäktiges budgetmöte behandlades våra förslag.

  Läs mer
Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks