A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Grafiska

Välkommen till våra månadsträffar och aktiviteter som

boule och stavgång

Vår förening har ca 120 medlemmar.

På våra månadsträffar i Träffpunkt Storgatan 11 förekommer oftast underhållning i någon form, lotterier. en trivsam kaffestund samt mötesförhandlingar. Se fliken Månadsmöten..

Boule måndagar kl 10-12 på Fålhagsplan tillsammans med SPF Almtuna. Under vintermånaderna spelar vi i Gottsundahallen. Kontakt: Sven Häll  073 510 80 43, svenhall@spray.se

Stavgång onsdagar, samling kl 09.20. Varje vecka besöker vi ett nytt område
i Uppsala. Kontakt: Sven Häll 073 510 80 43, svenhall@spray.se

 

 

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, är en självständig, oberoende och partipolitiskt neutral organisation  

 

Webbansvarig: Alf Hedlund al.hedlund@bredband.net

Aktuellt från Grafiska Uppsala

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern