A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO Umeå samorganisation 

Samorganisation har till uppgift att ta initiativ och driva pensionärernas intressefrågor och att verka för att pensionärernas inflytande stärks i kommunen. Detta kan gälla representationen i kommunala pensionärsrådet (KPR) och annan verksamhet beträffande kommunala angelägenheter.  Andra uppgifter är gemensamma aktiviteter som studier, medlemsrekrytering och medlemsvård. 

I Umeå består samorganisation av elva föreningar: Backen, Berghem, Ersboda, Holmsund, Hörnefors, Obbola, Sävar, Teg, Umeå, Umeå Östra, samt den nya Motor.

Styrelsen består av ordförande, kassör och sekreterare, som utses av årsmötet, samt det övriga antalet ledamöter som årsmötet beslutar. Ersättare ska utses. Se nuvarande styrelsen på styrelsesidan i valen i rubrikraden ovan.

Varje förening utser två ombud till höst- och årsmötet och ersättare för dessa. Samorganisation har skyldighet att följa riksorganisationens stadgar och de beslut som fattas av dess kongress, styrelse och representantskap samt av distriktets årsmöte, höstmöte och styrelse.

 

11 PRO föreningar

 

Ordförande: Curt Wiklund

Curt Wiklund <curt.wiklund at euse.se>

Backen ordf. Curt Lundmark    

Berghem ordf.  Yngve Lindqvist

Ersboda ordf. Olle Arntzen

Holmsund ordf. Sören Strandberg

Hörnefors ordf.  Sten Forsgren

Motor ordf Tomas Rådström

Obbola   ordf.   Leif Rolén

Sävar   ordf.  Björn Hedvall      

Teg ordf.  Stig Lundgren  

Umeå ordf.  Anita Berg

Umeå östra  ordf. Henry Nilsson

 

e post till samorg: umea.samorg[a]pro.se

byt [a] mot @Aktuellt från Umeå

 • IKT träff Obbola 2:a dagen

  2017-09-22 Nu har alla som visat intresse för att lära sig det nya e postsystemet fått utbildning. Den sista gruppen omfattade 16 st från 7 PRO föreningar. Man träffades på Trappan i Obbola i PRO Obbolas fina möteslokal. Likadant som de övriga fyra grupperna som har träffats så ville denna grupp ha återkommande träffar om IT frågor och man uppmanade både distriktet och samorganisationerna att försöka ordna det. Deltagarna var överlagt mycket nöjda med dagen men insåg att mer träning krävdes innan man behärskar systemet till fullo.

  Läs mer
 • IKT konferens i Obbola

  2017-09-08 Landets PRO föreningar har nyligen fått ett helt nytt e-postsystem med möjlighet att använda uppdaterade ordbehandlingsprogram, kalkylblad och bildvisningsprogram. För att man ska lära sig använda detta har PRO Umeå samorganisation i samarbete med PRO Västerbottens läns IT/Data kommitté anordnat en dags konferens om det nya.

  Läs mer
 • Umeå Senior Live

  2017-08-15 Jodå, PRO Umeå Samorganisation fanns på plats, som enda pensionärsorganisation. Och jodå, via vår vikvägg presenterade vi några av PRO:s närmaste prioriteringsområden. PRO är alltid ”på bettet” och lägger sig i...

  Läs mer
 • Hemsidesträff

  2017-05-19 PRO Umeå samorganisation har haft en träff för hemsidesredaktörer för att de skulle få träffas och utbyta erfarenheter och uppdatera sina färdigheter i hur an arbetar praktiskt med hemsidan. Hela 22 personer från 13 föreningar deltog i träffen som höll till på Trappan i Obbola. Förutom föreningarna från PRO Umeå samorganisation kom det deltagare från Robertsfors, Bjurholm, Vännäs, Rundvik och Nordmaling.

  Läs mer
 • Årsmöte 2017

  2017-03-28 PRO Umeå samorganisation har haft sitt årsmöte. Sexton ombud från de olika föreningarna samt styrelse och ersättare hade samlats på 76:an för att ta del av de sedvanliga årsmötesförhandlingarna. Till mötesordförande valdes PRO Västerbottens distrikts ordförande Ulla Holmberg.

  Läs mer
Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks