A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO Umeå samorganisation 

Samorganisation har till uppgift att ta initiativ och driva pensionärernas intressefrågor och att verka för att pensionärernas inflytande stärks i kommunen. Detta kan gälla representationen i kommunala pensionärsrådet (KPR) och annan verksamhet beträffande kommunala angelägenheter.  Andra uppgifter är gemensamma aktiviteter som studier, medlemsrekrytering och medlemsvård. 

I Umeå består samorganisation av tio föreningar: Backen, Berghem, Ersboda, Holmsund, Hörnefors, Obbola, Sävar, Teg, Umeå, och Umeå Östra.

Styrelsen består av ordförande, kassör och sekreterare, som utses av årsmötet, samt det övriga antalet ledamöter som årsmötet beslutar. Ersättare ska utses. Se nuvarande styrelsen på styrelsesidan i valen i rubrikraden ovan.

Varje förening utser två ombud till höst- och årsmötet och ersättare för dessa. Samorganisation har skyldighet att följa riksorganisationens stadgar och de beslut som fattas av dess kongress, styrelse och representantskap samt av distriktets årsmöte, höstmöte och styrelse.

 

10 PRO föreningar

 

Ordförande: Anita Berg

e post: amberg50[at]hotmail.se

Backen ordf. Christin Broman     

Berghem ordf.  Yngve Lindqvist

Ersboda ordf. Olle Arntzen

Holmsund ordf. Sören Strandberg

Hörnefors ordf.  Sten Forsgren

Obbola   ordf.   Leif Rolén

Sävar   ordf.  Björn Hedvall      

Teg ordf.  Göran Robertsson  

Umeå ordf.  Anita Berg

Umeå östra  ordf. Henry Nilsson

 

e post till samorg: umea.samorg[a]pro.se

byt [a] mot @Aktuellt från Umeå

 • Politikerutfrågningen del 2

  2018-03-16 Så är dag 2 av politikerutfrågningen klar. Den här gången var det miljöpartiet, moderaterna, vänsterpartiet och kristdemokraternas tur.

  Läs mer
 • Politikerutfrågning

  2018-03-02 Nu är den första omgången av politikerutfrågning klar. Denna gång var det representanter för SD, C, S och L som deltog. Mer text kommer.

  Läs mer
 • Nationell äldreplan

  2018-03-01 Torsdagen den 1 mars anordnade PRO Samorganisation i Umeå ett seminarium kring kvalitetsplaner inom äldreomsorgen. Guy Lööv, som varit en av sekreterarna i den statliga utredningen kring en Nationell kvalitetsplan, informerade om denna plan och berättade om hur en verkningsfull plan byggs upp. Han gav exempel från den nationella kvalitetsplanen.

  Läs mer
 • Framtida äldres sjukvård

  2018-02-09 PRO Umeå samorganisation, som består av alla 10 PRO föreningarna i Umeå, hade inbjudit till ett seminarium om framtida äldre sjukvård. Det blev ett välbesökt evenemang, där man först blev tvungen att flytta till en större lokal men inte ens församlingssalen på Tegs kyrka räckte till för att rymma alla som ville komma så man var tvungen tacka nej till flera som vill delta.

  Läs mer
Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks