A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Välkommen till PRO Teg

Vår föreningsidé är en positiv anda, ett gott bemötande och delaktighet. Föreningen strävar efter  en verksamhet som berör och skapar glädje och gemenskap.

PRO har sedan starten 1942 varit en självständig, oberoende och partipolitisk obunden organisation som står öppen för alla pensionärer.

Tegs PRO bildades 1948 och dess uppgiften är att bevaka pensionärernas intressen i olika samhällsfrågor och att bedriva en egen omfattande verksamhet i vilken medlemmarna kan känna glädje och gemenskap.
PRO är även representerat i Umeå Kommunala pensionärsråd, UPR, där våra olika intressefrågor tas upp tillsammans med politiker och kommunala tjänstemän. 

Att vara pensionär är för de flesta något positivt. Men saknaden av arbetet och arbetskamraterna kan vara stor, men tiden som pensionär öppnar nya möjligheter. En stor del av människans välbefinnande är att trivas med sitt liv och umgås med andra.

Många av PRO Tegs möten och träffar sker på Tegs församlingsgård eftersom vi för närvarande saknar egen lokal. Att kunna träffas i olika sociala sammanhang ger ett mervärde av stor betydelse i livet. Därför försöker vi skapa olika träffpunkter för våra medlemmar.

/Välkommen 

Ordförande Stig Lundgren 090-77 62 28

Aktuellt från Teg

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks