A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kongress 2018

Deltagare på kongressen

Deltagare på kongressen kommer att vara:

  • 200 ombud från distrikten som fördelats efter antalet medlemmar per den 31 december 2017
  • 40 representantskapsledamöter
  • Riksorganisationens styrelse
  • Riksorganisationens revisorer
  • Riksorganisationens valberedning
  • Gäster

Anmälningarna görs av distriktets kongressansvariga i början av april.