A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Leva & bo

Bostadstillägg

Många pensionärer som skulle ha rätt till bostadstillägg, vet inte om det. Men du kan själv kolla om du kan få bostadstillägg.

Runt 140 000 pensionärer ansöker inte om bostadstillägg, trots att många skulle få nära 1 000 kronor mer i plånboken varje månad. Det visar en rapport från Riksrevisionen, som är kritisk mot både regeringen och Pensionsmyndigheten. PRO uppmanar alla som har en ansträngd ekonomi att söka.

Har du lägre inkomst än 13 000 kronor efter skatt i månaden och låg förmögenhet – då kan du vara aktuell för bostadstillägg för pensionärer.

Gå in här och kolla om du har rätt till bostadstillägg.

Dagens bostadstillägg ger bara ersättning för en boendekostnad på högst 5 000 kronor per månad. Taket har legat stilla sedan 2007 då det höjdes från 4 500 kronor. Men både hyror och priser för bostadsrätter och villor har stigit och bostadstillägget ersätter en allt mindre andel av bostadskostnaden. PRO vill att bostadstillägget ska höjas - så att det täcker upp till 100 procent av en hyreskostnad på upp till 7 000 kronor månaden. Taket måste samtidigt indexeras för att följa förändringen av bostadskostnaderna.