A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aktuellt från Stockholms län

 • Fel medlemsbegrepp har använts av PRO

  2017-10-19 PRO har felat, vi måste se till att det blir rätt. Vi vill snarast reda ut oklarheter, så att vi kan fortsätta vårt viktiga arbete för bättre livsvillkor för äldre.

  Läs mer
 • Inbjudan till utbildning om fallskador och läkemedel

  2017-10-03 Koll på läkemedel bjuder in representanter för PRO och SPF Seniorerna till utbildning om läkemedel och fallskador. Syftet är att öka kunskapen hos PRO:s och SPF Seniorernas förtroendevalda för att bättre kunna driva frågor om en säkrare läkemedelshantering i kommunernas, landstingens och regionernas pensionärsråd

  Läs mer
 • Äldre i samhället

  2017-10-02 ÄLDRE I SAMHÄLLET - en kraft att räkna med Vi ser dramatiskt ökande klassklyftor bland äldre – både i Europa och globalt. Hur ser det ut i Sverige? Finns åldersdiskriminering och hur yttrar den sig i så fall? Idag är äldre en försummad tillgång på arbetsmarknaden. Hur kan vi ändra på det?

  Läs mer
 • PRO:s kongress 2018

  2017-09-26 PRO:s 22 kongress i juni 2018. Till distriktet har det kommit 50 motioner till kongressen. Motionerna och distriktets styrelses svar kommer att behandlas vid distriktets höstmöte den 9 november. Styrelsen har skickat in remissvar på handlingsprogrammet, finns på webbsidan. Ombuden som representerat distriktet på kongressen väljs på årsmötet 5 april 2018. Valberedningen skickar ut uppmaning nominera. OBS! att de som ska ombud ska delta hela tiden samt i kongressdelegationens förberedelsedagar. Mer info bo.ardstrom@stockholm.pro.se 070-999 10 96 gunnar.sandell@pro.se 070-589 10 80.

  Läs mer
 • Påverka PROs nya landstingspolitiska program!

  2017-09-26 Påverka PRO:s landstingspolitiska program! Möte 29 september kl. 13-16 i Hammarbykyrkan. Nathorstvägen 44(nära Skärmarbrinks T-banestation). Anmälan snarast till info@stockholm.pro.se

  Läs mer
Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks