A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemsförmåner

PRO SparLiv

En kvinna i bildens centrum håller i en kaffekopp och ler mot den som sitter mitt emot henne, och som bara syns en skymt av, men som sitter med ryggen mot kameran. I bakgrunden ett annat par med kaffe och bullar.

Söker du en trygg, säker och flexibel livförsäkring, som tillfaller dina efterlevande och är du yngre än 75 år? Då är PRO SparLiv det du söker.

Söker du en trygg, säker och flexibel livförsäkring, som tillfaller dina efterlevande och är du yngre än 75 år? Då är PRO SparLiv det du söker.

PRO SparLiv är en unik kombination av en livförsäkring och ett tryggt banksparande. Summan av försäkringsbeloppet i livförsäkringen och sparandet utgör tillsammans en ett belopp som vi kallar ”förväntat målbelopp”.


Betala till dig själv
En stor fördel med PRO SparLiv är att större delen av månadspremien (drygt 62 %) går till ett sparande. Sparandet är ditt, även om det, tillsammans med försäkringsbeloppet, är tänkt att betalas ut till dina efterlevande. Om du skulle vilja säga upp försäkringen, har du kvar ditt sparande inklusive sparränta*. Observera att om försäkringen sägs upp ska kontot avvecklas och omvandlas till något annat sparkonto.

 

Tryggt sparande

Månadssparandet sker till ett speciellt sparkonto, PRO Maxkonto, som har en bra sparränta*. PRO Maxkonto finns endast hos Swedbank och de fristående sparbankerna. Du öppnar själv ditt eget PRO Maxkonto. Och om du redan är kund i Swedbank kan du göra det genom ett enkelt telefonsamtal till banken.

*Sparräntan på PRO Maxkontot är rörlig och kan förändras över tid. Sparräntan består av reporäntan plus ett påslag på 0.75 procentenheter vilket gör att sparräntan förnärvarande uppgår till 0,25 %. 

Se fullständig lista över fristående banker som är anslutna till PRO Maxkonto

 

Så här fungerar PRO SparLiv
För att teckna PRO SparLiv måste du vara medlem i PRO. Det finns ingen nedre åldersgräns. Försäkringen gäller som längst fram till den dag du fyller 85 år, då den upphör. Vilket målbelopp du får är kopplat till din ålder (år och månad) den dag du tecknar PRO SparLiv och hur många månader (månadssparande) det är kvar till din 85-årsdag.

Nedanstående tabell visar några exempel på hur stort ditt målbelopp kan förväntas vara när du fyller 85 år. Notera dock att det förväntade målbeloppet kan ändras över tid beroende på hur sparräntan förändras. 


Din ålder


Ditt målbelopp

65 år 0 mån

36 600 kr

67 år 6 mån

32 000 kr

69 år 6 mån

28 300 kr

72 år 0 mån

23 700 kr

74 år 0 mån

20 000 kr


Målbeloppen i tabellen ovan är beräknad med antagandet att sparräntan för PRO Maxkonto är konstant 0,25 % per år. Den verkliga sparräntan är rörlig och beräknas enligt reporäntan + ett påslag på 0,75 procentenheter. Räntan kan vara högre eller lägre än prognosen. Om räntan sänks, sänks även ditt målbelopp och motsvarande gäller att om räntan höjs, höjs målbeloppet.


Förhållandet mellan försäkringsbeloppet och sparandet förändras över tid, men de båda balanserar varandra hela tiden mot ditt målbelopp. Försäkringsbeloppet sänks månadsvis men detta kompenseras av att ditt månadssparade växer.

Det slutliga beloppet som finns kvar på kontot när försäkringen upphör uppgår till det totala sparbeloppet samt upplupen sparränta.

Du behöver inte lämna någon hälsoförklaring för att teckna PRO SparLiv. Dock gäller att om du inom ett år avlider till följd av skada, sjukdom eller handikapp som visat symptom före tecknande av försäkringen lämnas ingen ersättning. Skulle du avlida av en annan orsak inom ett år, lämnas full ersättning. Efter ett år gäller ingen symptomklausul oavsett dödsorsak.


Månadspremie och betalningsalternativ
Oavsett din ålder kostar PRO SparLiv detsamma, 239 kr/månad. Av dessa 239 kr överförs 150 kr av till ditt PRO Maxkonto. Överföringen sker automatiskt, du behöver inte göra något. Månadspremien betalar du månadsvis via autogiro eller faktura hel-/halvårs- eller kvartalsvis. Extra insättningar till PRO Maxkonto utöver månadssparandet är inte möjligt.


Ansök och teckna PRO SparLiv
Du tecknar försäkringen genom att först besöka ett Swedbank- eller Sparbankskontor och öppna ditt eget PRO Maxkonto. Därefter fyller du i ansökningshandlingen, som du finner längst ner på denna sida, och postar till PRO Försäkringar kundtjänst enligt adressen som anges på ansökan.


Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för PRO SparLiv är Förenade Liv Gruppförsäkring AB, org.nr. 516401-6569

 

Ansökningsblankett och förköpsinformation

Försäkringsvillkor