A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO 75 år

Läs Bengt Sibbmarks skrift om 75 år av påverkansarbete

I år, 2017, firar PRO, Pensionärernas riksorganisation, 75 år. Det är ett jubileum väl värt att fira för en organisation som både är, och har varit, en stark röst för pensionärernas intressen under många år. PRO har påverkat samhällsutvecklingen inom era områden, men det är framför allt inom pensionsområdet som PRO gjort avtryck.

 Läs hela skriften här!

När PRO startades 1942 var fattigdomen utbredd i Sverige. Av landets nära 6,5 miljoner invånare beskrevs cirka 470 000 som fattigvårdsfall. Av dessa var många pensionärer. Bostä- derna var dåliga och behovet att förbättra pensionärernas situation var stort. Medlemmarna ville vid den tidpunkten att den nya organisationen skulle ägna sig åt folkpensionärernas ekonomiska och sociala intressen.

Under de 75 år som gått har PRO på skilda sätt agerat i samhällsdebatten. På så sätt har olika frågor kunnat aktualiseras ur ett pensionärsperspektiv. Efter hand har pensionärernas röster blivit starkare. PRO:s mångårige ordförande Lars Sandberg (1979–1996) kom att bli en mycket betydelsefull person när det gäller pensionernas utveckling.

Under det senaste decenniet har PRO varit fortsatt aktivt i pensionsfrågan. Det nuvarande pensionssystemet har inte visat sig vara så hållbart för den enskilda pensionären som många trodde när det infördes. PRO har genom sitt arbete synliggjort de sämst ställda pensionärerna. Det är allt för många, inte minst kvinnor, som inte har en pension det går att leva på.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.