A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO Påverkar

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Kommunala pensionärsrådet är ett referens- och remissorgan för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisationer och kommunen i frågor som rör äldre.

Pensionärsrådet ska verka för att äldres intressen beaktas vid kommunens behandling av ärenden som gäller äldre. Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor och är ett forum för informationsspridning.

LÄNK TILL KPR PROTOKOLL

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.