A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

REFERAT

Referat från PRO:s årsmöte den 20 februari 2018

Så var det då dags för PRO:s årsmöte.  Det var lite halkigt att ta sig fram idag så man fick akta sig. Vädret har ju varit lite fram och tillbaka och idag var det frost, varför det blev halt ute. Man alla klarade sig bra och bänkade sig inne i stora salen som idag var dukat med långbord för att vi skulle få plats. Vi blev runt 90 personer som satte sig tillrätta för att lyssna på vad som komma skulle. 
Margaretha hälsade alla varmt välkomna.
Mötet startade med ljuständning och en tyst minut för de PRO:are som lämnat oss under året. Vi fick även lyssna till Atle Burmans dikt "Jag vill tända ett ljus".
Efter denna inledning var det dags för sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Tlll ordförande för dagens möte valdes Linda Åshamre och till sekreterare Gunnel Corneliusson. Linda Åshamre kommer från Kungälvs Kommun och är där ordförande i Sociala Utskottet och i Kommunens Pensionärsråd, så henne känner vi sedan tidigare.
Innan hon avslutade mötesförhandlingarna berättade hon lite hur det står till i kommunen, med tanke på äldreomsorgen. Tidigare hade kommunen ett stort underskott i finanserna men nu börjar det se bättre ut. De har inte så många gamla som står i kö för att komma in på ett boende vilket gör att de inte behöver ligga kvar på sjukhuset, när de blivit färdigbehandlade, vilket kostar pengar.
Vår ordförande sedan några år tillbaka Margaretha Jonsson hade aviserat att hon ville sluta så valberedningen hade ett förslag på ny ordförande och det var Berndt Nordqvist. Han valdes genom ett enhälligt ja.
Birgitta Olsson omvaldes till kassör och Nils Johansson och Bernt Knöös omvaldes till ledamöter. Till ersättare omvaldes Per-Olof Sturesson och Ingrid Frost och Mats Fridell blev invald som ny ersättare.
Var kassör Birgitta bad Margaretha och även Anita Tymberg komma fram eftersom båda avslutar sina uppdrag i PRO idag. De fick en penninggåva var och en bukett med härliga tulpaner. Tulpaner fick även Irene Halasz och Britt-Marie Linde som avslutar en del av sina uppdrag idag.
Linda Åshamre fick även en bukett tulpaner som tack för hjälpen med att hålla i mötet idag.
När årsmötesförhandlingarna var slut var det dags för kaffe och härliga semlor, så vi lät oss alla väl smaka.
Efter konstituerande styrelsemöte valdes Mona-Britt Gillerstedt till vice ordförande och Lisbeth Samuelsson till vice kassör.
Idag blev det av naturliga orsaker ingen dans men en vecka går ju fort, så nästa vecka blir det säkert fullt på dansgolvet igen.
Foto och referat: Lisbeth Samuelsson
På kortet står personer från vänster: Irene Halasz, Britt-Marie Linde, Anita Tymberg Margaretha Jonsson Birgitta Olsson och Berndt Nordqvist

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.