A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO-Repotage

PRO i Lysekil har haft årsmöte

Ordföranden i Lysekils PRO Frank Olsson hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet 2018. Det var ca 120 medlemmar som kom till detta årsmöte.

 

Parentation
Årsmötet startade med en parentation. Gunnar Nyberg tände ett ljus, påbjöd en tyst minut till minne av våra avlidna medlemmar och läste en dikt. Sångkören sjöng därefter mycket stämningsfullt sången ”Så går min korta dag” till minne av våra avlidna medlemmar.

Årsmötet
Bengt Eklund från Bohusläns PRO-distrikt valdes att leda dagens förhandlingar och till sekreterare valdes Siv Hansson.
Verksamhetsberättelsen för 2018 lästes upp av ordföranden och godkändes av årsmötet.
Efter mötet består styrelsen av Frank Olsson, ordförande, Christer Höglind, vice ordförande, Benny Söderberg, kassör, Siv Hansson, sekreterare, Eva Sjöfält, studieorganisatör samt ledamöterna Karl-Gösta Mattsson och Gun Dahl. Till ersättare valdes Lena Åhlund, Marianne Kleveros och Håkan Högberg.

 

Bengt Eklund
Bengt Eklund föredrar lite aktuellt från PRO, riks- och distrikt-. PRO:s rikskongress 2018 sammanföll med valåret i riksdagen och PRO:s kongresser kommer i framtiden att vara samma år som det är riksdagsval. Detta kan förhoppningsfullt innebära att PRO:s framställan till riksdagen om förändringar får bättre genomslagskraft.
På 2018-årskongress förordar PRO bland mycket annat att jobbskatteavdraget skall tas bort och detta kommer också att genomföras.
Det har skett förändringar beträffande ägandet av Gysinge folkhögskola. Det har bildats två olika bolag, ett bolag som äger fastigheten, detta bolag ägs av PRO och ett annat bolag som förvaltar verksamheten på skolan. Restaurangen drivs fristående.
PRO:s distrikt har genomfört att alla PRO-föreningar skall ha en mentor som de kan vända sig till med olika frågor.
En samorganisation mellan kommunernas pensionärsföreningar i hela Västra Götaland försöker få till stånd ett seniorkort med reducerat pris som skall gälla för att åka kollektivt för pensionärer i hela Västra Götaland.

 

Avtackning
Frank Olsson tackade Bengt Eklund med en blomma för att han har lett årsmötesförhandlingarna. Även sekreteraren på årsmötet fick en blomma. Johnny Kristoffersen avtackades efter ett stort antal år i styrelsen. Marita Classon lämnar nu styrelsearbetet efter många år, först som kassör och nu senast som ersättare i styrelsen. Marita kommer nu att stå som revisorsersättare ett år framåt. Gull-Britt Gustafsson lämnar sitt uppdrag som studieorganisatör och Bernt Ortner lämnar sitt uppdrag som revisor. Ingvor Broman och Karin Bargel lämnar sina uppdrag i kaffekommittén och Anna-Lena Holmqvist lämnar sitt arbete i resekommittén. Samtliga avtackas med en fin blomma och ett stort tack för alla deras fina insatser i föreningen.

 

Kaffe och underhållning
Efter årsmötesförhandlingarna bjöds alla på kaffe och dagen till ära bjöds det på mycket goda Laxbakelser och Maritas hembakade äpplekaka till kaffet

För underhållningen stod vår egen sångkör PROtonerna under ledning av Johnny Kristoffersen. De ackompanjerades av Johnny Kristoffersen på gitarr och Lars-Ove Larsson på klarinett. Vanja Ljungqvist presenterar varje visa på ett mycket intressant sätt.

Denna gång är det Bohuslän som står i focus för visorna och de började med att sjunga ”Den gamla Bohusvisan”. Därefter följde en lång rad visor tillägnade Bohuslän. De avslutade med att sjunga Evert Taubes visa ”Inbjudan till Bohuslän” och därefter sjöng vi alla tillsammans ”Du går inte ensam”. PROtonerna tackades med stora applåder och en ro svar för sitt mycket fina framträdande.

.

Lottdragning

Gunnar Nyberg förrättade som vanligt dagens lotteri. Många vinster delades ut till glada vinnare.
Ordföranden Frank Olsson avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 

 

 

 

 

Foto Gun Dahl
Text Siv Hansson

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.