A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO-Repotage

Jan Andersson gästade PRO Lysekils januarimöte

Vice ordföranden Christer Höglind förklarade januaris möte öppnat och hälsade alla välkomna. Christer hälsade sedan Jan Andersson från Sveriges Radio välkommen.

Jan Andersson

Jan Andersson har lång erfarenhet av att arbeta som reporter på Sveriges Radio. Det var cirka 25 år sedan han anställdes på Sveriges Radio och han har under dessa år haft en rad olika arbetsområden och nu är det på ekonominyheterna som vi kan lyssna på Jans behagliga radioröst.
Jan arbetade under 4 år som radioreporter i Bryssel och alla satt andäktigt och lyssnade när Jan i ord och med bilder berättade om all den rapportering han gav till svenska folket under dessa år som utrikesreporter.
Han fick under denna tid på plats se och uppleva både fina händelser men också stora tragedier. Han fick också tillfälle att möta många världskända och intressanta personer.
Jan avslutar med att prata lite om morgondagens EU och vilka som troligtvis kommer att forma EU framöver. Han tror på att Viktor Orbán kommer att ha stort inflytande under de närmaste åren framåt i tiden.
Jan tackades för den mycket intressanta rapporteringen från sitt arbete med applåder som avlöste varandra.

 

KPR
Christer Höglind ger oss nyheter från KPR.
På senaste KPR-mötet den 16 december informerar socialnämnden att de fattat ett antal beslut gällande arbetsordning för kommunala rådet för äldrefrågor och arbetsordning för kommunala rådet för funktionshinderfrågor.
Utredning pågår om att digitalisera matinköpen för de äldre som idag sköts av hemtjänstpersonal.
Förslag finns också att matdistributionen ut till berörda pensionärer skall levereras kall.

Resekommittén
KåGe presenterar en förfrågan som inkommit om att vara med som publik till Postkodmiljonären som spelas in i Göteborg.

Studier
Eva informerar om att en nybörjarkurs i Linedance har startat i ABF:s lokaler. Den är på onsdagar och ledare är Ingvor Hammargren.
Gun och Christer har startat en nybörjarkurs hur man använder internet i sin mobiltelefon. Denna kurs har max 5 deltagare och pågår 5 fredagar i vår lokal på Odinsgatan.

Lotteridragningar

Gunnar Nyberg förrättar dagens lotteri och många får gå hem med trevliga vinster.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.