A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bygdegården

Forshälla Bygdegård

En fräsch 80-åring - Forshälla Bygdegård.

Att äga en egen samlingslokal är ju säkert en dröm för de flesta föreningar. Visst är det en stor förmån i den egna verksamheten att veta var man skall vara och att slippa hyra lokaler. För denna ynnest kommer kostnader för uppvärmning, renhållning, och underhåll av fastigheten som i största utsträckning får ske på ideell basis. Allt har ju som bekant ett pris, men vi är otroligt stolta över vår egen bygdegård.

 

Bygdegården är nu ansluten till Fibernätet.

Forshälla PRO-förening har nu moderniserats och blivit anslutna till det lokala fibernätet som startats upp snart genomförts av Forshälla Fiber ek. förening. Nätet förväntas ge en snabb och stabil uppkoppling för internet, TV och telefoni.

Läs mer om Forshälla Fiber >>        

_____________________________________________________________

Det gamla telefonabonnemanget hos Telia

har sagts upp då årskostnaden visade sig bli mycket hög i förhållande till den telefontrafik som det en gång var avsett för.
_____________________________________________________________


Installation av nytt avloppssystem

Planeringen har slutförts och klartecken från kommunen har erhållits.
Alla nödvändiga förberedelser är genomgågna så arbetet kommer att utföras under tidig sommar 2019. 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.